Các giải pháp xúc tiến nhằm mục đích đưa chế độ tỷ giá ở Việt Nam hoạt động có hiệu quả

Lời mở đầu 1

Phần I: Tổng quan về tỷ giá 2

1. Khái niệm về tỷ giá và thị trường ngoại hối 2

2. Vai trò của tỷ giá 2

3. Những nhân tố tác động tới tỷ giá 2

4. Sự can thiệp điều hành tỷ giá 3

5. Các chế độ tỷ giá trong lịch sử 5

Phần II: Lịch sử áp dụng tỷ giá ở Việt Nam 6

1. Bối cảnh áp dụng chế độ tỷ giá 6

2. Chế độ tỷ giá hối đoái ở Việt Nam hiện nay 9

Các giải pháp xúc tiến và đưa chế độ tỷ giá ở Việt Nam hoạt động

có hiệu quả 10

1. Tăng lượng dự trữ ngoại tệ cho ngân hàng Nhà nước 10

2. Xử lý tốt mối quan hệ giữa lãi xuất và tỷ giá 11

3. Cơ chế quản lý ngoại hối cần được hoàn chỉnh 11

Kết luận 12

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY