Các giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kiểm soát nội bộ trong quá trình thu bán sản phẩm vận tải hàng không tại Tổng Công ty Hàng Không Việt Nam

Vé hành khách chưa sử dụng là loại giấy tờ có giá trị bởivì nó có thể dễ dàng được sử dụng để hưởng các dịch vụ vậntải hoặc đại lý bán cho hành khách nhưng không trả tiền mà các Hãng hàng không khócó thể phát hiện ngay được tại thời điểm đó. Vì thế quản lý đặt cọc và cấp vé là nội dung quan trọng trong công tác quản lý thu bán vé. Việc quản lý đặt cọc và cấp vé có thể coi là chặt chẽ và có hiệu quả khi nó đảm bảo được các yếu tố sau: + Phù hợp với khả năng tài chính của các đại lý, tạo điều kiện khuyến khích nhiều đại lý tham gia vào việc bán vé cho Hãng, tạo nhiều cơ hội để đại lý bán được vé. + Khoản đặt cọc phải đủ để thanh toán cho các khoản nợ của đại lý trong trường hợp đại lý phá sản,mất khả năng thanh toán để hạn chế thấp nhất thiệt hại vật chất cho Hãng hàng không.

Vé hành khách chưa sử dụng là loại giấy tờ có giá trị bởivì nó có thể dễ

dàng được sử dụng để hưởng các dịch vụ vậntải hoặc đại lý bán cho hành khách

nhưng không trả tiền mà các Hãng hàng không khócó thể phát hiện ngay được

tại thời điểm đó. Vì thế quản lý đặt cọc và cấp vé là nội dung quan trọng trong

công tác quản lý thu bán vé.

Việc quản lý đặt cọc và cấp vé có thể coi là chặt chẽ và có hiệu quả khi

nó đảm bảo được các yếu tố sau:

+ Phù hợp với khả năng tài chính của các đại lý, tạo điều kiện khuyến

khích nhiều đại lý tham gia vào việc bán vé cho Hãng, tạo nhiều cơ hội để đại lý

bán được vé.

+ Khoản đặt cọc phải đủ để thanh toán cho các khoản nợ của đại lý trong

trường hợp đại lý phá sản,mất khả năng thanh toán để hạn chế thấp nhất thiệt

hại vật chất cho Hãng hàng không.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY