Các đề ôn thi HK II - Toán 7

ĐỀ II

Bài 1:(2,5điểm) Điểm kiểm tra 1 tiết môn Toán của lớp 7A được ghi lại trong bảng sau:

8 5 8 6 7 1 4 5 6

3 6 2 3 6 4 2 8 3

3 7 8 10 4 7 7 7 3

9 9 7 9 3 9 5 5 5

5 5 7 9 5 8 8 5 5

a/ Dấu hiệu cần tìm ở đây là gì và số giá trị là bao nhiêu?

b/ Lập bảng tần số , tính số trung bình cộng và tìm mốt của dấu hiệu.

Bài 2 (3điểm)

Cho hai đa thức: f(x) = –4x – 3x3 – x2 + 1 ; g(x) = –x2 + 3x – x3 + 2x4

a, Hãy sắp xếp các đa thức trên theo thứ tự giảm dần của biến.

b, Tính (theo cột dọc) f(x) + g(x) ; f(x) – g(x).

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY