Các Chuyên đề Giáo dục công dân lớp 11

CHUYÊN ĐỀ 4.

MỘT SỐ CHÍNH SÁCH LỚN CỦA ĐẢNG VÀ NHÀ NƯỚC.

I. Chính sách dân số và giải quyết việc làm.

1. Chính sách dân số.

a. Tình hình dân số nước ta hiện nay :

- Giảm được mức sinh, nhận thức về dân số - kế hoạch hoá gia đình của người dân được nâng lên.

- Quy mô dân số lớn, tốc độ tăng còn nhanh, chất lượng dân số thấp, mật độ dân số cao và phân bố chưa hợp lí.

 Cản trở tốc độ phát triển kinh tế - xã hội. Gây khó khăn lớn cho việc nâng cao chất lượng cuộc sống, giải quyết việc làm và thu nhập, làm cạn kiệt tài nguyên, ô nhiễm môi trường.

b. Mục tiêu của chính sách dân số :

Tiếp tục giảm tốc độ gia tăng dân số, sớm ổn địnhquy mô, cơ cấu dân số và phân bố dân cư hợp lí, nâng cao chất lượng dân số nhằm phát triển nguồn nhân lực cho đất nước.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY