Các chiến lược thích ứng cho sinh kế ven biển chịu nhiều rủi ro nhất do tác động của biến đổi khí hậu ở miền Trung Việt nam

Kinh nghiệm quốc tế cho thấy việc xem xét các rủi ro có nguy cơ khi giải quyết các nhu cầu phát triển cơ bản, như việc cung cấp nhà ở, cấp nước và qui hoạch hạ tầng, là rất thiết yếu để có thể xây dựng được khả năng phục hồi. Điều này đã được đưa thành luận cứ tại các khu vực nghiên cứu. Nhà ở được cho là kém thích ứng trước những mối nguy hiểm xác định. Người nghèo đặc biệt bị tổn thương, nhưng hầu hết những giải pháp nhà ở với chi phí cao hơn, “hiện đại” dành cho những gia đình khá giả hơn, cũng được phát hiện thấy là bị tổn thương nhiều hơn trước bão và lũ lụt. Mực nước biển dâng được xem là mối đe dọa khẩn cấp của biến đổi khí hậu, nhưng từ quan điểm của những trưởng thôn và lãnh đạo xã khi quan sát trực tiếp như nước biển xâm thực thì điều này không có gì mới. Với mối đe dọa về mực nước biển dâng cao lên 1 mét vào năm 2100, các hệ thống đê có thể là thích hợp để giải quyết trong tương lai, mặc dù phải chi phíCầnhành động nhanh chóng hơn nữa để dừng quá trình mặn hóa đất thông qua các ảnh hưởng của thủy lực tại các tầng đất ngậm nước, và ở các con sông trong suốt mùa khô. Trong khi các xã ven biển được xem là chịu ảnh hưởng nhất, nghiên cứu này cho thấy sự tác động không đồng đều tại các vùng khác nhau khi nước biển dâng cao 1 mét.

Kinh nghiệm quốc tế cho thấy việc xem xét các rủi ro có nguy cơ khi giải quyết các nhu cầu phát

triển cơ bản, như việc cung cấp nhà ở, cấp nước và qui hoạch hạ tầng, là rất thiết yếu để có thể

xây dựng được khả năng phục hồi. Điều này đã được đưa thành luận cứ tại các khu vực nghiên

cứu. Nhà ở được cho là kém thích ứng trước những mối nguy hiểm xác định. Người nghèo đặc

biệt bị tổn thương, nhưng hầu hết những giải pháp nhà ở với chi phí cao hơn, “hiện đại” dành

cho những gia đình khá giả hơn, cũng được phát hiện thấy là bị tổn thương nhiều hơn trước bão

và lũ lụt.

Mực nước biển dâng được xem là mối đe dọa khẩn cấp của biến đổi khí hậu, nhưng từ quan điểm

của những trưởng thôn và lãnh đạo xã khi quan sát trực tiếp như nước biển xâm thực thì điều

này không có gì mới. Với mối đe dọa về mực nước biển dâng cao lên 1 mét vào năm 2100, các

hệ thống đê có thể là thích hợp để giải quyết trong tương lai, mặc dù phải chi phíCầnhành động

nhanh chóng hơn nữa để dừng quá trình mặn hóa đất thông qua các ảnh hưởng của thủy lực tại

các tầng đất ngậm nước, và ở các con sông trong suốt mùa khô. Trong khi các xã ven biển được

xem là chịu ảnh hưởng nhất, nghiên cứu này cho thấy sự tác động không đồng đều tại các vùng

khác nhau khi nước biển dâng cao 1 mét.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY