Bộ câu hỏi test sinh lý hệ cao Đẳng và Điều dưỡng

20. Chức năng chủ yếu của Hồng cầu là .a., chức năng này do .b. đảm nhận.AVận chuyển khí; B Vận chuyển chất dinh dưỡng; C Huyết tương; D Hemoglobin.21. Nhóm máu ABO chỉ có .loại kháng nguyên. A 1; B 2; C 3; D 4.22. Kháng thể của hệ thống nhóm máu ABO là kháng thể . . A Tự nhiên; B Miễn dịch; C Chủ động; D Thụ động23.Kháng nguyên của hệ thống nhóm máu ABO có . .loại. A 1; B 2; C 3; D 4.24.Khối lượng máu bình thường ở người trưởng thành là.trọng lượng cơ thể. A 1/11; B 1/12; C 1/13; D 1/14.25 .Số lượng bạch cầu trong máu ngoại vi ở người Việt nam bình thường khoảng .a./.khối máu. A 6000/ml; B 7000/ml; C 6000/mm; D 7000/mm.26.Tỷ lệ bạch cầu đa nhân trung tính trong máu bình thường là.:1. A 50 - 60%; B 60 - 70%; C 70 - 80%; D 60 - 80%27. BC hạt trung tính có khả năng thực bào .a. vi khuẩn nên còn gọi là .b. A 20 - 50; B 40 -70; C Tiểu thực bào; D Đại thực bào28.LymphoB có khả năng đáp ứng miến dịch .a . còn lymphoT có khả năng đáp ứng miễn dịch .b. A Dịch thể; B Tế bào; C Thụ động; D Chủ động.29.Bạch cầu hạt trung tính tăng trong trường hợp .a.A Nhiễm khuẩn cấp tính; B Nhiễm độc; C Suy giảm miễn dịch; D Dùng thuốc.30.Số lượng tiểu cầu trong máu bình thường từ .a. đến .b. /mm3. A !00000 - 200000; B 200000 - 250000; C 250000 -300000; D 300000 - 350000.31. Thể đông đặc của tiểu cầu rất giàu.

20. Chức năng chủ yếu của Hồng cầu là .a., chức năng này do .b. đảm nhận.

AVận chuyển khí; B Vận chuyển chất dinh dưỡng; C Huyết tương; D Hemoglobin.

21. Nhóm máu ABO chỉ có .loại kháng nguyên.

A 1; B 2; C 3; D 4.

22. Kháng thể của hệ thống nhóm máu ABO là kháng thể . .

A Tự nhiên; B Miễn dịch; C Chủ động; D Thụ động

23.Kháng nguyên của hệ thống nhóm máu ABO có . .loại.

A 1; B 2; C 3; D 4.

24.Khối lượng máu bình thường ở người trưởng thành là.trọng lượng cơ thể.

A 1/11; B 1/12; C 1/13; D 1/14.

25 .Số lượng bạch cầu trong máu ngoại vi ở người Việt nam bình thường khoảng .a./.khối máu.

A 6000/ml; B 7000/ml; C 6000/mm; D 7000/mm.

26.Tỷ lệ bạch cầu đa nhân trung tính trong máu bình thường là.:

1. A 50 - 60%; B 60 - 70%; C 70 - 80%; D 60 - 80%

27. BC hạt trung tính có khả năng thực bào .a. vi khuẩn nên còn gọi là .b.

A 20 - 50; B 40 -70; C Tiểu thực bào; D Đại thực bào

28.LymphoB có khả năng đáp ứng miến dịch .a . còn lymphoT có khả năng đáp ứng miễn dịch .b.

A Dịch thể; B Tế bào; C Thụ động; D Chủ động.

29.Bạch cầu hạt trung tính tăng trong trường hợp .a.

A Nhiễm khuẩn cấp tính; B Nhiễm độc; C Suy giảm miễn dịch; D Dùng thuốc.

30.Số lượng tiểu cầu trong máu bình thường từ .a. đến .b. /mm3.

A !00000 - 200000; B 200000 - 250000; C 250000 -300000; D 300000 - 350000.

31. Thể đông đặc của tiểu cầu rất giàu.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY