Biện pháp thú y vệ sinh phòng bệnh trong chăn nuôi ngan, vịt

Từ trước đến nay hầu nhưsử dụng chất thải và phân của chăn nuôi gia cầm cho trồng trọt không qua xửlý cho nên ảnh hưởng rất lớn đến vệsinh môi trường và dễlây lan dịch bệnh.Không sửdụng chất thải và phân của gia cầm khi chưa được xửlý.Nước thải, nước rửa chuồng trại của chăn nuôi gia cầm theo hệthống mương tiêu thoát v ềđến hốchứa và phải được xửlý trước khi đưa ra môi trường bên ngoài trang trại. Nếu lượng nước thải không được xửlý k ịp thời sẽ gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến sức khoẻcộng đồng và không an toàn cho sản xuất.

Từ trước đến nay hầu như

sử dụng chất thải và phân của chăn nuôi gia cầm cho trồng trọt không qua

xửlý cho nên ảnh hưởng rất lớn đến vệsinh môi trường và dễlây lan dịch bệnh.

Không sửdụng chất thải và phân của gia cầm khi chưa được xửlý.

Nước thải, nước rửa chuồng trại của chăn nuôi gia cầm theo hệthống mương tiêu

thoát v ềđến hốchứa và phải được xửlý trước khi đưa ra môi trường bên ngoài trang

trại. Nếu lượng nước thải không được xửlý k ịp thời sẽ gây ô nhiễm môi trường,

ảnh hưởng đến sức khoẻcộng đồng và không an toàn cho sản xuất.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY