Biện chứng giữa cái chung và cái riêng và vận dụng vào việc xậy dưng nền kinh tế thị trường ở nước ta

MỤC LỤC LỜI NÓI ĐẦU 1Chương 1: Kiến thức cơ bản về cái chung và cái riêng ,mối quan hệ biện chứng giữa chúng 21.Khái niệm cái chung và cái riêng 22. Quan hệ biện chứng giữa cái riêng và cái chung 2Chương 2.Vận dụng quan hệ biện chứng giữa cái chung và cái riêng vào nền kinh tế thị trường ở Việt Nam 51.Khái niệm kinh tế thi trường 52.Tính tất yếu phải tiến lên kinh tế thị trường ở Việt Nam 53. Nền kinh tế thị trường mang định hướng xó hội chủ nghĩa ở Việt Nam 74. Thành tựu trong việc xây dựng nền kinh tế thị trường định hường xó hội chủ nghĩa 85.Tiếp tục xây dựng nền kinh tế định hướng xó hội chủ nghĩa ở Việt Nam 9Tài liệu tham khảo 15

MỤC LỤC

LỜI NÓI ĐẦU 1

Chương 1: Kiến thức cơ bản về cái chung và cái riêng ,mối quan hệ biện chứng giữa chúng 2

1.Khái niệm cái chung và cái riêng 2

2. Quan hệ biện chứng giữa cái riêng và cái chung 2

Chương 2.Vận dụng quan hệ biện chứng giữa cái chung và cái riêng vào nền kinh tế thị trường ở Việt Nam 5

1.Khái niệm kinh tế thi trường 5

2.Tính tất yếu phải tiến lên kinh tế thị trường ở Việt Nam 5

3. Nền kinh tế thị trường mang định hướng xó hội chủ nghĩa ở Việt Nam 7

4. Thành tựu trong việc xây dựng nền kinh tế thị trường định hường xó hội chủ nghĩa 8

5.Tiếp tục xây dựng nền kinh tế định hướng xó hội chủ nghĩa ở Việt Nam 9

Tài liệu tham khảo 15

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY