Bao giờ con rồng Việt Nam mới vùng vẫy biển đông cùng các con rồng Đông Á?

Dự án cảng Cái Lân ở Hòn Miễu, vùng vịnh Quảng Ninh được phép xây dựng năm 1996. Theo thiết kế, 7 bến của cảng Cái Lân (kể cả bến hiện có) có tổng số chiều dài là 1 461m với lượng hàng hóa thông qua là 2 800 000 tấn/năm và các tàu lớn từ 30 000 đến 40 000 tấn sẽ cập bến được. Ngày 26/9/2000, khởi công xây dựng bằng ngoại viện Nhật ODA, hảng Penta Ocean Construction trúng gói thầu 1, khi hoàn thành, lượng hàng hóa thông qua cảng Cái Lân khoảng 3 triệu tấn/năm. Ngày 13/12/2003, cảng biển nước sâu Cái Lân (Quảng Ninh) đi vào họat động. Đây là cảng nước sâu duy nhất của khu vực phía Bắc nước nhà, tiếp nhận được các lọai tàu trọng tải từ 20 000 đến 50 000 DWT. Năm 2005, hàng hóa thông qua vùng biển Quảng Ninh đã gần 8 triệu tấn/năm. Dự tính đến năm 2010, khối lượng hàng hóa thông qua cảng Cái Lân sẽ trên 14 triệu tấn.

Dự án cảng Cái Lân ở Hòn Miễu, vùng vịnh Quảng Ninh được phép xây dựng năm 1996. Theo thiết kế, 7 bến của cảng Cái Lân (kể cả bến hiện có) có tổng số chiều dài là 1 461m với lượng hàng hóa thông qua là 2 800 000 tấn/năm và các tàu lớn từ 30 000 đến 40 000 tấn sẽ cập bến được. Ngày 26/9/2000, khởi công xây dựng bằng ngoại viện Nhật ODA, hảng Penta Ocean Construction trúng gói thầu 1, khi hoàn thành, lượng hàng hóa thông qua cảng Cái Lân khoảng 3 triệu tấn/năm. Ngày 13/12/2003, cảng biển nước sâu Cái Lân (Quảng Ninh) đi vào họat động. Đây là cảng nước sâu duy nhất của khu vực phía Bắc nước nhà, tiếp nhận được các lọai tàu trọng tải từ 20 000 đến 50 000 DWT. Năm 2005, hàng hóa thông qua vùng biển Quảng Ninh đã gần 8 triệu tấn/năm. Dự tính đến năm 2010, khối lượng hàng hóa thông qua cảng Cái Lân sẽ trên 14 triệu tấn.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY