Báo cáo Xây dựng web site bán hàng điện tử trực tuyến

MỤC LỤC NHẬN XÉT BÁO CÁO THỰC TẬP CƠ BẢN 2LỜI NÓI ĐẦU 3CHƯƠNG I. KHẢO SÁT HỆ THỐNG 5I. Cơ cấu tổ chức 5II. Mô tả hoạt động của công ty 51. Ban Điều Hành 52. Bộ phận bán hàng 53. Bộ phận quản trị 6III. Yêu cầu của hệ thống bán hàng qua mạng 61. Nhu cầu người sử dụng 62. Với người quản trị 63. Các yêu cầu 6CHƯƠNG II. PHÂN TÍCH HỆ THỐNG 8I. Phân tích hệ thống bán hàng trực tuyến 81. Định nghĩa bài toán 82. Các chức năng của hệ thống 83. Xác định các tác nhân 8II. CÁC MÔ HÌNH XỬ LÝ 91. Sơ đồ phân rã chức năng 92. Sơ đồ ngữ cảnh 103. Sơ đồ hệ thống 114. Sơ đồ xử lý kiểm tra đăng nhập của nhà quản lý 125. Sơ đồ cập nhật hang hóa 126. Sơ đồ cập nhật khách hàng 137. Sơ đồ xử lý tra cứu hàng hóa 148. Sơ đồ xử lý đặt mua hàng 15CHƯƠNG III. THIÊT KẾ XỬ LÝ CƠ SỞ DỮ LIỆU 17I. MÔ HÌNH THỰC THỂ LIÊN KẾT QUAN HỆ 17II. MÔ HÌNH CHI TIẾT CÁC THỰC THỂ 17KẾT LUẬN 20

MỤC LỤC

NHẬN XÉT BÁO CÁO THỰC TẬP CƠ BẢN 2

LỜI NÓI ĐẦU 3

CHƯƠNG I. KHẢO SÁT HỆ THỐNG 5

I. Cơ cấu tổ chức 5

II. Mô tả hoạt động của công ty 5

1. Ban Điều Hành 5

2. Bộ phận bán hàng 5

3. Bộ phận quản trị 6

III. Yêu cầu của hệ thống bán hàng qua mạng 6

1. Nhu cầu người sử dụng 6

2. Với người quản trị 6

3. Các yêu cầu 6

CHƯƠNG II. PHÂN TÍCH HỆ THỐNG 8

I. Phân tích hệ thống bán hàng trực tuyến 8

1. Định nghĩa bài toán 8

2. Các chức năng của hệ thống 8

3. Xác định các tác nhân 8

II. CÁC MÔ HÌNH XỬ LÝ 9

1. Sơ đồ phân rã chức năng 9

2. Sơ đồ ngữ cảnh 10

3. Sơ đồ hệ thống 11

4. Sơ đồ xử lý kiểm tra đăng nhập của nhà quản lý 12

5. Sơ đồ cập nhật hang hóa 12

6. Sơ đồ cập nhật khách hàng 13

7. Sơ đồ xử lý tra cứu hàng hóa 14

8. Sơ đồ xử lý đặt mua hàng 15

CHƯƠNG III. THIÊT KẾ XỬ LÝ CƠ SỞ DỮ LIỆU 17

I. MÔ HÌNH THỰC THỂ LIÊN KẾT QUAN HỆ 17

II. MÔ HÌNH CHI TIẾT CÁC THỰC THỂ 17

KẾT LUẬN 20

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY