Báo cáo Xây dựng Cơ sở dữ liệu quản lý xuất nhập đĩa cho các cửa hàng vừa và nhỏ, áp dụng cho Cửa hàng đĩa Heaven

MỤC LỤCMỞ ĐẦU 2CHƯƠNG I: KHẢO SÁT HỆ THỐNG 4I. MÔ TẢ HỆ THỐNG 41) Tổng quan 42) Quy trình xử lý 4II. YÊU CẦU TIN HỌC HÓA 71) Nội dung đề tài 72) Mô tả yêu cầu 7III. GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ 8CHƯƠNG II: MÔ HÌNH THỰC THỂ LIÊN KẾT E-R VÀ MÔ HÌNH QUAN HỆ 9I. CÁC BƯỚC XÂY DỰNG 9II. KÝ HIỆU SỬ DỤNG 9III. ÁP DỤNG BÀI TOÁN 9CHƯƠNG III: CƠ SỞ DỮ LIỆU SQL SERVER 2005 14I. MÔ TẢ CÁC BẢNG VÀ QUAN HỆ 141) Mô tả các bảng trong cơ sở dữ liệu 142) Các bảng của cơ sở dữ liệu 143) Sơ đồ mô tả mối quan hệ giữa các bảng 17II. CÁC THỦ TỤC MÔ TẢ YÊU CẦU CỦA CƠ SỞ DỮ LIỆU 171) Các thủ tục mô tả chức năng cơ bản 172) Các thủ tục mô tả chức năng được yêu cầu 183) Chi tiết các Store Procedure thực thi yêu cầu 19PHỤ LỤCPHỤ LỤC 1: KẾ HOẠCH TỔNG THỂ 24PHỤ LỤC 2: BIÊN BẢN KHẢO SÁT 28PHỤ LỤC 3: ĐÁNH GIÁ THÀNH VIÊN 33

MỤC LỤC

MỞ ĐẦU 2

CHƯƠNG I: KHẢO SÁT HỆ THỐNG 4

I. MÔ TẢ HỆ THỐNG 4

1) Tổng quan 4

2) Quy trình xử lý 4

II. YÊU CẦU TIN HỌC HÓA 7

1) Nội dung đề tài 7

2) Mô tả yêu cầu 7

III. GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ 8

CHƯƠNG II: MÔ HÌNH THỰC THỂ LIÊN KẾT E-R VÀ MÔ HÌNH QUAN HỆ 9

I. CÁC BƯỚC XÂY DỰNG 9

II. KÝ HIỆU SỬ DỤNG 9

III. ÁP DỤNG BÀI TOÁN 9

CHƯƠNG III: CƠ SỞ DỮ LIỆU SQL SERVER 2005 14

I. MÔ TẢ CÁC BẢNG VÀ QUAN HỆ 14

1) Mô tả các bảng trong cơ sở dữ liệu 14

2) Các bảng của cơ sở dữ liệu 14

3) Sơ đồ mô tả mối quan hệ giữa các bảng 17

II. CÁC THỦ TỤC MÔ TẢ YÊU CẦU CỦA CƠ SỞ DỮ LIỆU 17

1) Các thủ tục mô tả chức năng cơ bản 17

2) Các thủ tục mô tả chức năng được yêu cầu 18

3) Chi tiết các Store Procedure thực thi yêu cầu 19

PHỤ LỤC

PHỤ LỤC 1: KẾ HOẠCH TỔNG THỂ 24

PHỤ LỤC 2: BIÊN BẢN KHẢO SÁT 28

PHỤ LỤC 3: ĐÁNH GIÁ THÀNH VIÊN 33

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY