Báo cáo tổng hợp tại Công ty xây dựng và chuyển giao kỹ thuật

Xuất phát từ những đặc điểm tổ chức sản xuất kinh doanh và tổ chức quản lý của Công ty, bộ máy kế toán của đơn vị được tổ chức theo hình thức tập trung. Hình thức kế toán đang được áp dụng hiện nay là hình thức nhật ký chung, hạch toán kế toán mới và hầu hết đã được cơ giới hoá. Hiện nay ở phòng kế toán có 6 máy vi tính, 3 máy in và mỗi kế toán viên đều có máy tính cá nhân. Việc hạch toán chi tiết hầu hết thực hiện trên máy do đó giảm được khối lượng công việc ghi chép, đã tận dụng được hết ưu điểm của việc cơ giới hoá kế toán.

Xuất phát từ những đặc điểm tổ chức sản xuất kinh doanh và tổ chức quản lý của Công ty, bộ máy kế toán của đơn vị được tổ chức theo hình thức tập trung. Hình thức kế toán đang được áp dụng hiện nay là hình thức nhật ký chung, hạch toán kế toán mới và hầu hết đã được cơ giới hoá. Hiện nay ở phòng kế toán có 6 máy vi tính, 3 máy in và mỗi kế toán viên đều có máy tính cá nhân. Việc hạch toán chi tiết hầu hết thực hiện trên máy do đó giảm được khối lượng công việc ghi chép, đã tận dụng được hết ưu điểm của việc cơ giới hoá kế toán.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY