Báo cáo Tình hình thực hiện hạch toán các nghiệp vụ kế toán chủ yếu ở Công ty xăng dầu Hà Sơn Bình

Để phục vụ cho công tác ứng dụng tin học trong công tác kế toán, hiện nay Công ty sử dụng 2 hệ thống chứng từ kế toán: hệ thống chứng từ ngoại lai và hệ thống chứng từ tự phát hành. Hệ thống chứng từ ngoại lai: là những chứng từ phát sinh bên ngoài doanh nghiệp được tổ chức hạch toán kế toán trên máy vi tính như: hoá đơn nhập hàng. Hệ thống chứng từ kế toán tự phát hành: là những chứng từ kế toán phát sinh bên trong đơn vị được tổ chức hạch toán kế toán trên máy vi tính như: hoá đơn xuất bán, hoá đơn xuất di chuyển nội bộ, phiếu thu, phiếu chi . Chi tiết đựoc lưu trữ phân loại như sau:Hệ thống chứng từ về tiền như: phiếu thu, phiếu chi, .Hệ thống chứng từ về nguyên vật liệu tồn kho: hoá đơn xuất, hoá đơn nhập, .Hệ thống chứng từ hàng hóa: hoá đơn nhập hàng, hoá đơn xuất hàng.Hệ thống chứng từ về công cụ lao động, văn phòng phẩm: hoá đơn xuất, .Hệ thống chứng từ về tài sản cố định: Phiếu kế toán hạch toán khấu hao, biên bản giao nhận tài sản cố định, .

Để phục vụ cho công tác ứng dụng tin học trong công tác kế toán, hiện nay Công ty sử dụng 2 hệ thống chứng từ kế toán: hệ thống chứng từ ngoại lai và hệ thống chứng từ tự phát hành.

Hệ thống chứng từ ngoại lai: là những chứng từ phát sinh bên ngoài doanh nghiệp được tổ chức hạch toán kế toán trên máy vi tính như: hoá đơn nhập hàng.

Hệ thống chứng từ kế toán tự phát hành: là những chứng từ kế toán phát sinh bên trong đơn vị được tổ chức hạch toán kế toán trên máy vi tính như: hoá đơn xuất bán, hoá đơn xuất di chuyển nội bộ, phiếu thu, phiếu chi .

Chi tiết đựoc lưu trữ phân loại như sau:

Hệ thống chứng từ về tiền như: phiếu thu, phiếu chi, .

Hệ thống chứng từ về nguyên vật liệu tồn kho: hoá đơn xuất, hoá đơn nhập, .

Hệ thống chứng từ hàng hóa: hoá đơn nhập hàng, hoá đơn xuất hàng.

Hệ thống chứng từ về công cụ lao động, văn phòng phẩm: hoá đơn xuất, .

Hệ thống chứng từ về tài sản cố định: Phiếu kế toán hạch toán khấu hao, biên bản giao nhận tài sản cố định, .

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY