Báo cáo Tình hình kinh doanh của Công ty bia Việt Hà

Để đảm bảo việc tổ chức quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh, bộ máy quản lý của công ty được tổ chức theo kiểu trực tuyến chức năng.- Đứng đầu là giám đốc công ty, người có quyền cao nhất trong công ty, vừa là đại diện cho nhà nước, vừa đại diện cho công nhân viên chức, có trách nhiệm quản lý, điều hành mọi hoạt động của công ty trên cơ sở chấp hành đúng đắn chủ trương, chính sách, chế độ của nhà nước, chịu trách nhiệm về kết quả sản xuất kinh doanh của công ty.

Để đảm bảo việc tổ chức quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh, bộ máy quản lý của công ty được tổ chức theo kiểu trực tuyến chức năng.

- Đứng đầu là giám đốc công ty, người có quyền cao nhất trong công ty, vừa là đại diện cho nhà nước, vừa đại diện cho công nhân viên chức, có trách nhiệm quản lý, điều hành mọi hoạt động của công ty trên cơ sở chấp hành đúng đắn chủ trương, chính sách, chế độ của nhà nước, chịu trách nhiệm về kết quả sản xuất kinh doanh của công ty.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY