Báo cáo Tình hình hoạt động và cơ cấu tổ chức của Ngân hàng công thương khu vực Đống Đa

Trọng tâm của công tác kiểm soát là góp phần chấn chỉnh hoạt động ngân hàng.Thông qua nghiệp vụ được giao phòng kiểm soát đã kết hợp chắt chẽ với phòng kinh doanh, các phòng giao dịch tiến hành kiểm tra rà soát lại 100% hồ sơ tín dụng còn dư nợ. Qua công tác kiểm soát đã giúp cán bộ tín dụng bổ sung các giấy tờ và các yếu tố có liên quan đến món vay để đảm bảo tính hợp pháp của hồ sơ tín dụng. Kiểm tra phân loại nợ quá hạn để có đối sách, có giải pháp cụ thể đối với khách hàng từng món nợ quá hạn. Thông qua công tác kiểm tra kiểm soát nội bộ kịp thời đề ra các biện pháp để uốn nắn sai lệch, sửa chữa khuyết điểm, phát huy các mặt mạnh, kiên quyết xử lý các trường hợp sai phạm.

Trọng tâm của công tác kiểm soát là góp phần chấn chỉnh hoạt động ngân hàng.Thông qua nghiệp vụ được giao phòng kiểm soát đã kết hợp chắt chẽ với phòng kinh doanh, các phòng giao dịch tiến hành kiểm tra rà soát lại 100% hồ sơ tín dụng còn dư nợ. Qua công tác kiểm soát đã giúp cán bộ tín dụng bổ sung các giấy tờ và các yếu tố có liên quan đến món vay để đảm bảo tính hợp pháp của hồ sơ tín dụng. Kiểm tra phân loại nợ quá hạn để có đối sách, có giải pháp cụ thể đối với khách hàng từng món nợ quá hạn. Thông qua công tác kiểm tra kiểm soát nội bộ kịp thời đề ra các biện pháp để uốn nắn sai lệch, sửa chữa khuyết điểm, phát huy các mặt mạnh, kiên quyết xử lý các trường hợp sai phạm.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY