Báo cáo Tình hình đào tạo thương mại điện tử tại các trường đại học và cao đẳng năm 2010

MỤC LỤC TỔNG QUAN i PHẦN I: TÌNH HÌNH ĐÀO TẠO THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ TẠI CÁC TRƯỜNGĐẠI HỌC VÀ CAO ĐẲNG 11. Khái quát chung 11.1 Quy mô đào tạo 11.2 Trình độ đạo tạo 41.3 Phương thức đào tạo 52. Giảng viên 53. Chương trình đào tạo 73.1 Chuyên ngành TMĐT 73.2 Môn học TMĐT 93.3 Giao thoa chương trình 124. Giáo trình, tài liệu giảng dạy 134.1 Giáo trình 134.2 Tài liệu tham khảo, biên soạn giáo trình 145. Thực hành và thực tập thương mại điện tử 165.1 Thực hành 165.2 Thực tập 17 PHẦN II: CÁC HOẠT ĐỘNG PHỐI HỢP, HỖ TRỢ THÚC ĐẨY ĐÀO TẠOTHƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ 191. Phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo đẩy mạnh hoạt động đào tạo chính quy về thương mại điện tử 192. Tăng cường hoạt động liên kết đào tạo giữa các trường đại học, cao đẳng 203. Hỗ trợ giảng dạy thương mại điện tử 234. Tăng cường sự phối hợp giữa các cơ sở đào tạo và các doanh nghiệp 245. Xây dựng tư liệu chung phục vụ nghiên cứu và giảng dạy thương mại điện tử 26 PHẦN III: MỘT SỐ MÔ HÌNH ĐÀO TẠO THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ TIÊU BIỂU 281. Đại học Thương Mại 282. Đại học Ngoại Thương 323. Đại học Kinh tế Đà Nẵng 364. Một số chương trình đào tạo quốc tế tại Việt Nam 364.1 Đại học Quốc tế RMIT Việt Nam 364.2 Chương trình liên kết đào tạo thạc sỹ Thiết kế Hệ thống Thông tin giữa Đại học Hà Nội và Đại học Central Lancashire (Vương quốc Anh) 38 KHUYẾN NGHỊ 39PHỤ LỤC PHỤ LỤC 1DANH SÁCH CÁC TRƯỜNG THAM GIA TRẢ LỜI PHIẾU ĐIỀU TRA TÌNH HÌNH ĐÀO TẠO THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ 43 PHỤ LỤC 2CÔNG VĂN VÀ PHIẾU ĐIỀU TRA TÌNH HÌNH ĐÀO TẠO THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ 46 PHỤ LỤC 3CHƯƠNG TRÌNH KHUNG GIÁO DỤC ĐẠI HỌC NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH 51 PHỤ LỤC 4CHƯƠNG TRÌNH KHUNG GIÁO DỤC ĐẠI HỌC NGÀNH HỆ THỐNG THÔNG TIN KINH TẾ 57 PHỤ LỤC 5CHƯƠNG TRÌNH KHUNG GIÁO DỤC CAO ĐẲNG NGÀNH HỆ THỐNG THÔNG TIN KINH TẾ 66 PHỤ LỤC 6CHƯƠNG TRÌNH KHUNG GIÁO DỤC CAO ĐẲNG NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH 72 PHỤ LỤC 7DANH MỤC MỘT SỐ TÀI LIỆU TIẾNG NƯỚC NGOÀI 78

MỤC LỤC

TỔNG QUAN i

PHẦN I: TÌNH HÌNH ĐÀO TẠO THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ TẠI CÁC TRƯỜNG

ĐẠI HỌC VÀ CAO ĐẲNG 1

1. Khái quát chung 1

1.1 Quy mô đào tạo 1

1.2 Trình độ đạo tạo 4

1.3 Phương thức đào tạo 5

2. Giảng viên 5

3. Chương trình đào tạo 7

3.1 Chuyên ngành TMĐT 7

3.2 Môn học TMĐT 9

3.3 Giao thoa chương trình 12

4. Giáo trình, tài liệu giảng dạy 13

4.1 Giáo trình 13

4.2 Tài liệu tham khảo, biên soạn giáo trình 14

5. Thực hành và thực tập thương mại điện tử 16

5.1 Thực hành 16

5.2 Thực tập 17

PHẦN II: CÁC HOẠT ĐỘNG PHỐI HỢP, HỖ TRỢ THÚC ĐẨY ĐÀO TẠO

THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ 19

1. Phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo đẩy mạnh hoạt động đào tạo chính quy về thương mại điện tử 19

2. Tăng cường hoạt động liên kết đào tạo giữa các trường đại học, cao đẳng 20

3. Hỗ trợ giảng dạy thương mại điện tử 23

4. Tăng cường sự phối hợp giữa các cơ sở đào tạo và các doanh nghiệp 24

5. Xây dựng tư liệu chung phục vụ nghiên cứu và giảng dạy thương mại điện tử 26

PHẦN III: MỘT SỐ MÔ HÌNH ĐÀO TẠO THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ TIÊU BIỂU 28

1. Đại học Thương Mại 28

2. Đại học Ngoại Thương 32

3. Đại học Kinh tế Đà Nẵng 36

4. Một số chương trình đào tạo quốc tế tại Việt Nam 36

4.1 Đại học Quốc tế RMIT Việt Nam 36

4.2 Chương trình liên kết đào tạo thạc sỹ Thiết kế Hệ thống Thông tin giữa Đại học Hà Nội và Đại học Central Lancashire (Vương quốc Anh) 38

KHUYẾN NGHỊ 39

PHỤ LỤC

PHỤ LỤC 1

DANH SÁCH CÁC TRƯỜNG THAM GIA TRẢ LỜI PHIẾU ĐIỀU TRA TÌNH HÌNH ĐÀO TẠO THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ 43

PHỤ LỤC 2

CÔNG VĂN VÀ PHIẾU ĐIỀU TRA TÌNH HÌNH ĐÀO TẠO THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ 46

PHỤ LỤC 3

CHƯƠNG TRÌNH KHUNG GIÁO DỤC ĐẠI HỌC NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH 51

PHỤ LỤC 4

CHƯƠNG TRÌNH KHUNG GIÁO DỤC ĐẠI HỌC NGÀNH HỆ THỐNG THÔNG TIN KINH TẾ 57

PHỤ LỤC 5

CHƯƠNG TRÌNH KHUNG GIÁO DỤC CAO ĐẲNG NGÀNH HỆ THỐNG THÔNG TIN KINH TẾ 66

PHỤ LỤC 6

CHƯƠNG TRÌNH KHUNG GIÁO DỤC CAO ĐẲNG NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH 72

PHỤ LỤC 7

DANH MỤC MỘT SỐ TÀI LIỆU TIẾNG NƯỚC NGOÀI 78

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY