Báo cáo Tìm hiểu về hoạt động kinh doanh của Chi nhánh Ngân hàng Công thương Bến Thuỷ những năm qua

Mục lục: Phần I: Tổng quan về Ngân hàng Công thương Bến Thuỷ –Thành phố Vinh- Nghệ An. I. Lịch sử hình thành và phát triển của Chi nhánh Ngân hàng Công thương Bến Thuỷ.II. Cơ cấu tổ chức của Chi nhánh 1. Phòng Kinh doanh. 2. Phòng Kế toán. 3. Phòng Tổ chức- hành chính. 4. Phòng Ngân quỹ. 5. Phòng Nguồn vốn. 6. Phòng kiểm tra kiểm soát nội bộ. 7. Phòng giao dịch Trường thi. Phần II: Tìm hiểu về hoạt động kinh doanh của Chi nhánh Ngân hàng Công thương Bến Thuỷ những năm qua.I. Tình hình kinh tế- xã hội Tỉnh Nghệ An những năm qua.II. Kết quả hoạt động kinh doanh những năm qua. 1. Về huy động vốn. 2. Về hoạt động cho vay đầu tư 3. Về kế toán, điện toán, kinh doanh đối ngoại. 4. Công tác tiền tệ-kho quỹ. 5. Công tác kiểm tra kiểm soát nội bộ. 6. Công tác tổ chức điều hành. 7. Kết quả kinh doanh.III. Tìm hiểu về kế hoạch tiền tệ của Chi nhánh.1. Trình tự lập bảng cân đối vốn kinh doanh.2. Khai thác, sử dụng và quản lý vốn. 3. Bài học kinh nghiệm.IV. Tìm hiểu về quản lý tiền gửi dân cư. 1. Thủ tục gửi tiền lần đầu. 2. Thủ tục gửi tiền lần tiếp theo. 3. Thủ tục trả tiền gửi tiết kiệm. 4. Tất toán tài khoản. Phần III: Mục tiêu và giải pháp điều hành hoạt động kinh doanh năm 2003.I. Dự báo những thuận lợi và khó khăn.1. Thuận lợi.2. Khó khăn.II. Nhiệm vụ, mục tiêunăm 2003.III. Các giải pháp.

Mục lục:

Phần I: Tổng quan về Ngân hàng Công thương Bến Thuỷ –Thành phố Vinh- Nghệ An.

I. Lịch sử hình thành và phát triển của Chi nhánh Ngân hàng Công thương Bến Thuỷ.

II. Cơ cấu tổ chức của Chi nhánh

1. Phòng Kinh doanh.

2. Phòng Kế toán.

3. Phòng Tổ chức- hành chính.

4. Phòng Ngân quỹ.

5. Phòng Nguồn vốn.

6. Phòng kiểm tra kiểm soát nội bộ.

7. Phòng giao dịch Trường thi.

Phần II: Tìm hiểu về hoạt động kinh doanh của Chi nhánh Ngân hàng Công thương Bến Thuỷ những năm qua.

I. Tình hình kinh tế- xã hội Tỉnh Nghệ An những năm qua.

II. Kết quả hoạt động kinh doanh những năm qua.

1. Về huy động vốn.

2. Về hoạt động cho vay đầu tư

3. Về kế toán, điện toán, kinh doanh đối ngoại.

4. Công tác tiền tệ-kho quỹ.

5. Công tác kiểm tra kiểm soát nội bộ.

6. Công tác tổ chức điều hành.

7. Kết quả kinh doanh.

III. Tìm hiểu về kế hoạch tiền tệ của Chi nhánh.

1. Trình tự lập bảng cân đối vốn kinh doanh.

2. Khai thác, sử dụng và quản lý vốn.

3. Bài học kinh nghiệm.

IV. Tìm hiểu về quản lý tiền gửi dân cư.

1. Thủ tục gửi tiền lần đầu.

2. Thủ tục gửi tiền lần tiếp theo.

3. Thủ tục trả tiền gửi tiết kiệm.

4. Tất toán tài khoản.

Phần III: Mục tiêu và giải pháp điều hành hoạt động kinh doanh năm 2003.

I. Dự báo những thuận lợi và khó khăn.

1. Thuận lợi.

2. Khó khăn.

II. Nhiệm vụ, mục tiêunăm 2003.

III. Các giải pháp.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY