Báo cáo Thực trạng và giải pháp cho vay tiêu dùng tại AGRIBANK - Chi nhánh Quận 5 - thành phố Hồ Chí Minh

MỤC LỤCTrangLỜI MỞ ĐẦU 1Chương 1: NHỮNG LÝ LUẬN CHUNG VỀ TÍN DỤNG 21.1 Khái niệm và chức năng của tín dụng 21.1.1 Khái niệm 21.1.2 Các chức năng của tín dụng: 21.2 Các hình thức tín dụng phổ biến hiện nay 51.2.1 Căn cứ vào thời hạn vay 51.2.2 Căn cứ vào mức độ tín nhiệm đối với khách hàng 51.2.3 Căn cứ vào hình thái giá trị tín dụng 61.2.4 Căn cứ vào phương pháp hoàn trả 61.2.5 Căn cứ theo đối tượng tham gia quy trình cho vay 61.2.6 Căn cứ vào phương pháp cho vay 71.2.7 Căn cứ vào mối quan hệ của các chủ thể 71.3 Lý luận về tín dụng tiêu dùng: 81.3.1 Khái niệm và đặc điểm của tín dụng tiêu dùng 81.3.2 Đối tượng của tín dụng tiêu dùng 91.3.3 Phân loại tín dụng tiêu dùng 91.3.4 Ý nghĩa của tín dụng tiêu dùng 111.3.5 Các nhân tố ảnh hưởng tới tín dụng tiêu dùng 12Chưong 2: THỰC TRẠNG CHO VAY TIÊU DÙNG 142.1 Giới thiệu chung về NHNo&PTNT VIỆT NAM 142.2 Vài nét về NHNo&PTNT Quận 5 202.2.1 Hoàn cảnh ra đời 202.2.2 Chức năng và nhiệm vụ hoạt động 212.2.3 Cơ cấu tổ chức các phòng ban 222.2.4 Chức năng nhiệm vụ các phòng ban 232.2.5 Các lĩnh vực kinh doanh chủ yếu 272.3 Tình hình huy động vốn và cho vay 282.3.1 Tình hình huy động vốn 282.3.2 Tình hình cho vay 342.4 Thực trạng cho vay tiêu dùng tại NHNo&PTNT Quận 5 392.4.1 Các hình thức cho vay tiêu dùng ở NHNo&PTNT Quận 5 402.4.2 Một số qui định đối với tín dụng tiêu dùng 432.4.3 Quy trình tín dụng tiêu dùng 462.5 Đánh giá thực trạng cho vay tiêu dùng tại NHNo&PTNT Quận 5 50CHƯƠNG 3: NHẬN XÉT VÀ GIẢI PHÁP 553.1 Nhận xét chung về chi nhánh Quận 5 553.1.1 Điểm mạnh 553.1.2 Điểm yếu 553.2 Giải pháp 563.2.1 Đối với chính phủ và Ngân hàng Nhà nước 563.2.2 Đối với Ngân hàng thương mại 573.3 Kiến nghị 58KẾT LUẬN 61

MỤC LỤC

Trang

LỜI MỞ ĐẦU 1

Chương 1: NHỮNG LÝ LUẬN CHUNG VỀ TÍN DỤNG 2

1.1 Khái niệm và chức năng của tín dụng 2

1.1.1 Khái niệm 2

1.1.2 Các chức năng của tín dụng: 2

1.2 Các hình thức tín dụng phổ biến hiện nay 5

1.2.1 Căn cứ vào thời hạn vay 5

1.2.2 Căn cứ vào mức độ tín nhiệm đối với khách hàng 5

1.2.3 Căn cứ vào hình thái giá trị tín dụng 6

1.2.4 Căn cứ vào phương pháp hoàn trả 6

1.2.5 Căn cứ theo đối tượng tham gia quy trình cho vay 6

1.2.6 Căn cứ vào phương pháp cho vay 7

1.2.7 Căn cứ vào mối quan hệ của các chủ thể 7

1.3 Lý luận về tín dụng tiêu dùng: 8

1.3.1 Khái niệm và đặc điểm của tín dụng tiêu dùng 8

1.3.2 Đối tượng của tín dụng tiêu dùng 9

1.3.3 Phân loại tín dụng tiêu dùng 9

1.3.4 Ý nghĩa của tín dụng tiêu dùng 11

1.3.5 Các nhân tố ảnh hưởng tới tín dụng tiêu dùng 12

Chưong 2: THỰC TRẠNG CHO VAY TIÊU DÙNG 14

2.1 Giới thiệu chung về NHNo&PTNT VIỆT NAM 14

2.2 Vài nét về NHNo&PTNT Quận 5 20

2.2.1 Hoàn cảnh ra đời 20

2.2.2 Chức năng và nhiệm vụ hoạt động 21

2.2.3 Cơ cấu tổ chức các phòng ban 22

2.2.4 Chức năng nhiệm vụ các phòng ban 23

2.2.5 Các lĩnh vực kinh doanh chủ yếu 27

2.3 Tình hình huy động vốn và cho vay 28

2.3.1 Tình hình huy động vốn 28

2.3.2 Tình hình cho vay 34

2.4 Thực trạng cho vay tiêu dùng tại NHNo&PTNT Quận 5 39

2.4.1 Các hình thức cho vay tiêu dùng ở NHNo&PTNT Quận 5 40

2.4.2 Một số qui định đối với tín dụng tiêu dùng 43

2.4.3 Quy trình tín dụng tiêu dùng 46

2.5 Đánh giá thực trạng cho vay tiêu dùng tại NHNo&PTNT Quận 5 50

CHƯƠNG 3: NHẬN XÉT VÀ GIẢI PHÁP 55

3.1 Nhận xét chung về chi nhánh Quận 5 55

3.1.1 Điểm mạnh 55

3.1.2 Điểm yếu 55

3.2 Giải pháp 56

3.2.1 Đối với chính phủ và Ngân hàng Nhà nước 56

3.2.2 Đối với Ngân hàng thương mại 57

3.3 Kiến nghị 58

KẾT LUẬN 61

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY