Báo cáo Thực trạng tổ chức bộ máy kế toán của công ty công trình đường thuỷ

Tại Công ty Công Trình Đường Thuỷ áp dụng hình thức sổ kế toán: Chứng từ ghi sổ. Đặc điểm của hình thức này là mọi nghiệp vụ kinh tế tài chính phát sinh phản ánh ở chứng từ gốc đều được phân loại theo các chứng từ cùng nội dung, tính chất nghiệp vụ để lập chứng từ ghi sổ trước khi ghi vào sổ kế toán tổng hợp.* Hệ thống sổ kế toán:- Sổ kế toán tổng hợp bao gồm: sổ đăng ký chứng từ ghi sổ và sổ cái tài khoản.+ Sổ đăng ký chứng từ ghi sổ: là loại sổ kế toán tổng hợp ghi theo thứ tự thời gian dùng để đăng ký các chứng từ ghi sổ, đảm bảo an toàn cho chứng từ ghi sổ, có tác dụng đối chiếu với các só liệu ghi ở số cái.+ Sổ cái tài khoản: là sổ kế toán tổng hợp ghi theo hệ thống từng tài khoản kế toán.- Sổ chi tiết bao gồm :+ Sổ tài sản cố định;+ Sổ chi tiết nguyên vật liệu, sản phẩm, hàng hoá;+ Thẻ kho ( ở kho vật liệu, sản phẩm, hàng hoá);+ Sổ chi phí sản xuất kinh doanh;+ Thẻ tính giá thành sản phẩm, dịch vụ;+ Sổ chi tiết chi phí trả trước, chi phí phảI trả;+ Sổ chi tiết chi phí sủ dụng xe, máy thi công;

Tại Công ty Công Trình Đường Thuỷ áp dụng hình thức sổ kế toán: Chứng từ ghi sổ. Đặc điểm của hình thức này là mọi nghiệp vụ kinh tế tài chính phát sinh phản ánh ở chứng từ gốc đều được phân loại theo các chứng từ cùng nội dung, tính chất nghiệp vụ để lập chứng từ ghi sổ trước khi ghi vào sổ kế toán tổng hợp.

* Hệ thống sổ kế toán:

- Sổ kế toán tổng hợp bao gồm: sổ đăng ký chứng từ ghi sổ và sổ cái tài khoản.

+ Sổ đăng ký chứng từ ghi sổ: là loại sổ kế toán tổng hợp ghi theo thứ tự thời gian dùng để đăng ký các chứng từ ghi sổ, đảm bảo an toàn cho chứng từ ghi sổ, có tác dụng đối chiếu với các só liệu ghi ở số cái.

+ Sổ cái tài khoản: là sổ kế toán tổng hợp ghi theo hệ thống từng tài khoản kế toán.

- Sổ chi tiết bao gồm :

+ Sổ tài sản cố định;

+ Sổ chi tiết nguyên vật liệu, sản phẩm, hàng hoá;

+ Thẻ kho ( ở kho vật liệu, sản phẩm, hàng hoá);

+ Sổ chi phí sản xuất kinh doanh;

+ Thẻ tính giá thành sản phẩm, dịch vụ;

+ Sổ chi tiết chi phí trả trước, chi phí phảI trả;

+ Sổ chi tiết chi phí sủ dụng xe, máy thi công;

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY