Báo cáo Thực trạng hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty cổ phần Lilama 10

MỤC LỤCLỜI MỞ ĐẦU 1PHẦN I: TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 10 2I. Sơ lựơc quá trình hình thành và phát triển của Công ty cổ phần Lilama 10 2II. Cơ cấu tổ chức của Công ty cổ phần Lilama 10 3III. Đặc điểm công tác kế toán của công ty 7PHẦN II: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 10 10I. Một số khái quát về ngành nghề kinh doanh, quy trình chung của công ty 101. Khái quát về ngành nghề kinh doanh 102. Sơ lược về quy trình chung của Công ty cổ phần Lilama 10 10II. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần Lilama 10 141. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty năm 2008 và năm 2009 142. Tình hình tài sản và nguồn vốn của công ty năm 2008 và năm 2009 163. Phân tích các chỉ tiêu tài chính cơ bản 18III. Tình hình lao động và tiền lương của công ty 20PHẦN III: NHẬN XÉT VÀ KẾT LUẬN 22I. Đánh giá chung về môi trường kinh doanh của Công ty cổ phần Lilama 10 221. Những thuận lợi 222. Những khó khăn 233. Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh 23II. Chiến lược phát triển của Công ty cổ phần Lilama 10 trong thời gian tới 241. Các dự án đầu tư 242. Về vốn và phát hành tăng vốn điều lệ 243. Giải pháp phát huy tối đa hiệu quả của nhà máy chế tạo thiết bị về kết cấu thép. 25KẾT LUẬN 26

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU 1

PHẦN I: TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 10 2

I. Sơ lựơc quá trình hình thành và phát triển của Công ty cổ phần Lilama 10 2

II. Cơ cấu tổ chức của Công ty cổ phần Lilama 10 3

III. Đặc điểm công tác kế toán của công ty 7

PHẦN II: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 10 10

I. Một số khái quát về ngành nghề kinh doanh, quy trình chung của công ty 10

1. Khái quát về ngành nghề kinh doanh 10

2. Sơ lược về quy trình chung của Công ty cổ phần Lilama 10 10

II. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần Lilama 10 14

1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty năm 2008 và năm 2009 14

2. Tình hình tài sản và nguồn vốn của công ty năm 2008 và năm 2009 16

3. Phân tích các chỉ tiêu tài chính cơ bản 18

III. Tình hình lao động và tiền lương của công ty 20

PHẦN III: NHẬN XÉT VÀ KẾT LUẬN 22

I. Đánh giá chung về môi trường kinh doanh của Công ty cổ phần Lilama 10 22

1. Những thuận lợi 22

2. Những khó khăn 23

3. Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh 23

II. Chiến lược phát triển của Công ty cổ phần Lilama 10 trong thời gian tới 24

1. Các dự án đầu tư 24

2. Về vốn và phát hành tăng vốn điều lệ 24

3. Giải pháp phát huy tối đa hiệu quả của nhà máy chế tạo thiết bị về kết cấu thép. 25

KẾT LUẬN 26

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY