Báo cáo Thực trạng công tác tổ chức hạch toán kế toán tại công ty Imexin

Là một doanh nghiệp thương mại có quy mô lớn, tổ chức hoạt động kinh rộng khắp trên nhiều địa bàn khác nhau nên công ty sử dụng mô hình tổ chức bộ máy kế toán vừa tập trung vừa phân tán là phù hợp với đặc điểm kinh doanh của công ty. Hình thức tổ chức này đã tạo khá nhiều thuận lợi cho việc thực hiện, kiểm tra, giám sát của phòng kế toán đối với các bộ phận trực thuộc cũng như toàn công ty, cung cấp kịp thời thông tin chính xác cho hoạt động kinh doanh và quyết định của ban giám đốc, đồng thời phát huy tính chủ động sáng tạo trong kinh doanh.

Là một doanh nghiệp thương mại có quy mô lớn, tổ chức hoạt động kinh rộng khắp trên nhiều địa bàn khác nhau nên công ty sử dụng mô hình tổ chức bộ máy kế toán vừa tập trung vừa phân tán là phù hợp với đặc điểm kinh doanh của công ty. Hình thức tổ chức này đã tạo khá nhiều thuận lợi cho việc thực hiện, kiểm tra, giám sát của phòng kế toán đối với các bộ phận trực thuộc cũng như toàn công ty, cung cấp kịp thời thông tin chính xác cho hoạt động kinh doanh và quyết định của ban giám đốc, đồng thời phát huy tính chủ động sáng tạo trong kinh doanh.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY