Báo cáo Thực tế hoạt động kinh doanh tại Công ty TNHH Tân Hoàng Linh

Khi có nghiệp vụ mua hàng và thanh toán tiền hàng ở Công ty, Kế toán sử dụng các chứng từ ban đầu như : phiếu chi, hoá đơn bán hàng, phiếu nhập kho, hợp đồng vận chuyển, hợp đồng kinh tế . . . và các loại sổ như : sổ cái TK 156, sổ mua hàng và các sổ khác. Tài khoản được kế toán sử dụng là TK 156 “ Hàng hoá ” Bên nợ TK 156 - Trị giá hàng hoá nhập kho trong kỳBên có TK 156 - Trị giá hàng hoá xuất kho trong kỳDư nợ - Trị giá hàng hoá tồn kho cuối kỳTK 156 được mở ra các TK cấp 2 là :156.1 - Giá mua hàng hoá156.2 - Chi phí mua hàng hoáNgoài ra kế toán còn sử dụng các TK liên quan : 111, 112, 331

Khi có nghiệp vụ mua hàng và thanh toán tiền hàng ở Công ty, Kế toán sử dụng các chứng từ ban đầu như : phiếu chi, hoá đơn bán hàng, phiếu nhập kho, hợp đồng vận chuyển, hợp đồng kinh tế . . . và các loại sổ như : sổ cái TK 156, sổ mua hàng và các sổ khác. Tài khoản được kế toán sử dụng là TK 156 “ Hàng hoá ”

Bên nợ TK 156 - Trị giá hàng hoá nhập kho trong kỳ

Bên có TK 156 - Trị giá hàng hoá xuất kho trong kỳ

Dư nợ - Trị giá hàng hoá tồn kho cuối kỳ

TK 156 được mở ra các TK cấp 2 là :

156.1 - Giá mua hàng hoá

156.2 - Chi phí mua hàng hoá

Ngoài ra kế toán còn sử dụng các TK liên quan : 111, 112, 331

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY