Báo cáo thực tập tổng hợp tại Vụ tổng hợp kinh tế quốc dân

MỤC LỤC

LỜI NÓI ĐẦU 1

Phần I: Giới thiệu chung về bộ kế hoạch và đầu tư và vụ tổng hợp kinh tế quốc dân 2

1. Bộ kế hoạch và đầu tư 2

2. Vụ kinh tế công nghiệp 8

Phần 2: Tình hình thực hiện nhiệm vụ của vụ trong những năm vừa qua 11

I) Tình hình thực hiện nhiệm vụ của Vụ kinh tế công nghiệp năm 2007 11

II)Tình hình thực hiện nhiệm vụ của Vụ kinh tế công nghệp năm 2008 16

Phần 3: Phương hướng mục tiêuđổi mới hoàn thiện Vụ: 23

1. Thiếu nguồn nhân lực: 23

2. Thiếu trang thiết bị 23

3.Việc cập nhật thông tin còn nhiều hạn chế 23

4. Đời sống của cán bộ công chức còn thấp so với mức sống chung 23

5. Sự phối hợp của Vụ với các Vụ khác chưa thực sự đạt hiệu quả cao, phục phụ tốt cho công việc, cho nhiệm vụ của Vụ. 24

Phần 4: Dự kiến hướng nghiên cứu 25

1. Xu hướng chuyển dịch cơ cấu các ngành kinh tế công nghiệp 25

2. Con đường thu hút vốn đầu tư nước ngoài trong ngành công nghiệp 25

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY