Báo cáo thực tập tổng hợp tại Uỷ ban nhân dân quận Tây hồ

MỤC LỤC

Mở đầu 1

Chương 1. Giới thiệu chung về Uỷ ban nhân dân Quận Tây Hồ 2

I.Giới thiệu chung về Quận Tây Hồ 2

1. Qu á trình thành lập và phát triển. 2

2. Thành tựu về mặt kinh tế, xã hội và mục tiêu phát triển 4

II.Giới thiệu về Uỷ ban nhân dân quận Tây Hồ 7

1. Chức năng và nhiệm vụ . 7

2. Sơ đồ tổ chức hành chính quận Tây Hồ . 10

3.Các phòng ban chuyên môn 10

3.1 Văn phòng HĐND và UBND Quận: 10

3.2 Phòng tư pháp 11

3.3 Phòng Nội vụ 13

3.4. Thanh tra nhà nước quận 14

3.5. Phòng Giáo dục và Đào tạo. 15

3.6. Phòng Văn hoá thông tin 16

3.7 Phòng Kinh tế Quận 17

3.8. Phòng Tài chính - Kế hoạch 18

3.9 Phòng Tài nguyên và Môi trường 19

3.10. Phòng Quản lý đô thị 20

3.11 Phòng Lao động và Thương binh xã hội (LĐ&TBXH) 22

Chương 2. Giới thiệu hoạt động nghiệp vụ trong quá trình thực tập. 28

I.Giới thiệu về hoạt độngnghiệp vụ được thực tập 28

1. Mô tả về vị trí thực tập 28

2. Công việc được làm và tham gia . 28

II.Phân tích đánh giá hoạt động nghiệp vụ được thực tập của cơ sở

thực tập . 28

1. Điểm mạnh 28

2. Điểm yếu,khó khăn . 28

Chương 3. Vấn đề nghiên cứu và đề xuất hướng đề tài thực tập chuyên ngành. 29

I.Vấn đề tồn tại 29

II. Đề xuất hướng đề tài thực tập chuyên ngành 29

Kết luận và kiến nghị . 30

Tài liệu tham khảo

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY