Báo cáo Thực tập tổng hợp tại Techcombank

MỤC LỤC

Lời nói đầu 1

I. GIỚI THIỆU TỔNG QUÁT VỀ TECHCOMBANK 2

1. Giới thiệu lịch sử ra đời và phát triển 2

1.1. Sự ra đời 2

1.2. Lĩnh vực hoạt động. 4

1.3. Bộ máy tổ chức các phòng ban chức năng 7

1.4. Mạng lưới chi nhánh 9

2. Môi trường kinh doanh 10

2.1. Nguồn lực bên trong 10

2.2. Môi trường bên ngoài 14

II.PHÂN TÍCH KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TỪ TRONG 4 NĂM GẦN ĐÂY. 16

1. Thực trạng hoạt động kinh doanh từ năm 2003 đến nay 16

1.1 Sự biến động nguồn tài chính 16

1.2 Sự phát triển về cơ cấu sản phẩm 17

2. Ma trận SWOT phân tích hoạt động kinh doanh của Techcombank 21

III. HOẠT ĐỘNG MARKETING CỦA TECHCOMBANK 23

1. Vai trò của hoạt động Marketing trong Techcombank 23

2. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản trị Marketing: 24

3. Tình hình xây dựng và thực hiện chiến lược Marketing. 26

3.1. Hoạt động nghiên cứu thị trường và khách hàng. 26

3.2. Phát triển sản phẩm mới. 27

3.3. PR, xúc tiến hỗn hợp và quản lý thương hiệu 28

3.4. Đánh giá hoạt động Marketing của Techcombank 31

4. Hoạt động của bộ phận hỗ trợ khách hàng 33

4.1 Cơ cấu tổ chức hoạt động 33

4.2Hiệu quả hoạt động 34

4.3 Định hướng phát triển hệ thống CRM của Techcombank 35

Kết luận 36

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY