Báo cáo thực tập tổng hợp tại Sở Kế hoạch Đầu tư Nam Định

MỤC LỤC

Lời mở đầu 1

Uỷ ban nhân dân tỉnh Nam Định .3

Giới thiệu chung về sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Nam Định .4

Chương 1: Nhiệm vụ quyền hạn của

sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Nam Định .4

1.1. Nhiệm vụ, quyền hạn .4

1.2. Đánh giá .9

Chương 2: Cơ cấu, tổ chức .10

2.1. Cơ cấu tổ chức .10

2.2. Nhiệm vụ các phòng ban .12

Chương 3: Xu hướng phát triển trong thời gian tới .19

3.1. Mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Nam Định

đến năm 2020 .19

3.2. Xu hướng cơ cấu tổ chức trong thời gian tới

của sở kế hoạch đầu tư tỉnh Nam Định 22

Lời kết .26

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY