Báo cáo thực tập tổng hợp tại Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh Đống Đa

MỤC LỤC

LỜI NÓI ĐẦU

Chương 1: Khái quát chung về Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh Đống Đa 1

1.1. Quá trình hình thành và phát triển của NHNo & PTNT chi nhánh Đống Đa 1

1.2. Sơ đồ bộ máy tổ chức của đơn vị thực tập 2

1.3. Chức năng, nhiệm vụ của từng phòng ban trong sơ đồ 2

1.4. Các hoạt động chính của NHNo & PTNT quận Đống Đa. 5

1.5. Hiệu quả hoạt động của các phòng ban của NHNo & PTNT Đống Đa 6

Chương 2: Kết quả hoạt động kinh doanh của ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn trong thời gian qua 7

2.1. Những thành tựu đạt được của đơn vị 7

2.1.1. Hoạt động huy động vốn 7

2.1.2. Hoạt động tín dụng 8

2.1.3. Hoạt động kinh tế đối ngoại 9

2.1.4. Hoạt động dịch vụ thẻ 11

2.1.5. Kết quả tài chính 12

2.2. Những hạn chế còn tồn tại và nguyên nhân 13

Chương 3: Mục tiêu và giải pháp kinh doanh trong thời gian tới của chi nhánh 15

3.1. Mục tiêu kinh doanh của chi nhánh trong thời gian tới 15

3.2. Giải pháp chỉ đạo kinh doanh trong thời gian tới 16

KẾT LUẬN

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY