Báo cáo Thực tập tổng hợp tại Ngân hàng đầu tư và phát triển Hà Nội

Trải qua hơn 45 năm không ngừng phát triển và trưởng thành, Ngân hàng ĐT&PT Hà nội đã đạt được những thành tựu to lớn. Trong hoạt động kinh doanh, Chi nhánh Ngân hàng ĐT&PT thành phố Hà Nội luôn bám sát 4 định hướng lớn của ngành và tư tưởng chỉ đạo của Ban lãnh đạo Ngân hàng ĐT&PT Việt nam: “Phải tăng trưởng mạnh mẽ; Bảo đảm an toàn hệ thống, hạn chế rủi ro; Xây dựng cơ cấu hợp lý. Về vốn: Sử dụng vốn. Về nhân lực và công nghệ: xoá độc canh cổ điển. Tiếp tục chăm lo tập thể vững mạnh. Đặc biệt chăm lo đội ngũ cán bộ và tri thức, kỹ năng, phẩm chất đạo đức. Chăm lo xây dựng lề lối, phương thức quản trị điều hành. Đẩy mạnh hiện đại hoá công nghệ Ngân hàng.” Với việc bám sát những định hướng đó, trong 3 năm 1999 –20041, Ngân hàng đã xây dựng và phát triển mạng lưới kinh doanh một cách hợp lý theo hướng phát triển mạng lưới ngân hàng bán lẻ, có cơ cấu tổ chức gọn nhẹ, cơ động theo phương châm “ở đâu có khách hàng, ở đó có ngân hàng”. Trong 6 năm 1995-2001 Chi nhánh đã thực hiện thẩm định và duyệt cho vay 686 dự án với tổng số tiền trên 2.000 tỷ đồng, góp phần làm tăng giá trị hàng hóa- dịch vụ bình quân hàng năm là 365 tỷ đồng, giải quyết công ăn việc làm cho hàng vạn lao động.

Trải qua hơn 45 năm không ngừng phát triển và trưởng thành, Ngân hàng ĐT&PT Hà nội đã đạt được những thành tựu to lớn. Trong hoạt động kinh doanh, Chi nhánh Ngân hàng ĐT&PT thành phố Hà Nội luôn bám sát 4 định hướng lớn của ngành và tư tưởng chỉ đạo của Ban lãnh đạo Ngân hàng ĐT&PT Việt nam: “Phải tăng trưởng mạnh mẽ; Bảo đảm an toàn hệ thống, hạn chế rủi ro; Xây dựng cơ cấu hợp lý. Về vốn: Sử dụng vốn. Về nhân lực và công nghệ: xoá độc canh cổ điển. Tiếp tục chăm lo tập thể vững mạnh. Đặc biệt chăm lo đội ngũ cán bộ và tri thức, kỹ năng, phẩm chất đạo đức. Chăm lo xây dựng lề lối, phương thức quản trị điều hành. Đẩy mạnh hiện đại hoá công nghệ Ngân hàng.” Với việc bám sát những định hướng đó, trong 3 năm 1999 –20041, Ngân hàng đã xây dựng và phát triển mạng lưới kinh doanh một cách hợp lý theo hướng phát triển mạng lưới ngân hàng bán lẻ, có cơ cấu tổ chức gọn nhẹ, cơ động theo phương châm “ở đâu có khách hàng, ở đó có ngân hàng”. Trong 6 năm 1995-2001 Chi nhánh đã thực hiện thẩm định và duyệt cho vay 686 dự án với tổng số tiền trên 2.000 tỷ đồng, góp phần làm tăng giá trị hàng hóa- dịch vụ bình quân hàng năm là 365 tỷ đồng, giải quyết công ăn việc làm cho hàng vạn lao động.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY