Báo cáo thực tập tổng hợp tại Ngân hàng công thương Việt Nam chi nhánh Ba Đình

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU 1

CHƯƠNG I : TỔNG QUAN VỀ NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM VÀ CHI NHÁNH BA ĐÌNH 2

1. TỔNG QUAN VỀ NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM : 2

2. NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG CHI NHÁNH BA ĐÌNH : 6

2.1.Hệ thống tổ chức : 6

2.2.Chức năng nhiệm vụ các phòng ban :( phụ lục kèm theo) 6

2.3. Các hoạt động chính : 7

2.3.1.Huy động vốn 7

2.3.2. Cho vay, đầu tư 7

2.3.3. Bảo lãnh 7

2.3.4. Thanh toán và Tài trợ thương mại 7

2.3.5. Ngân quỹ 8

2.3.6. Thẻ và ngân hàng điện tử 8

2.3.7. Hoạt động khác 8

CHƯƠNG II : TÌNH HÌNH KINH DOANH CỦA CHI NHÁNH BA ĐÌNH 9

1.Công tác huy động vốn : 10

2.Công tác tín dụng 12

3.Hoạt động tài trợ thương mại 14

3.1. Thanh toán quốc tế 14

3.2 Bão lãnh xuất nhập khẩu : 14

3.3. Hoạt động kinh doanh ngoại tệ : 15

4. Các mặt hoạt động khác : 16

4.1. Phát triển dịch vụ thẻ : 16

4.2.Kế toán giao dịch : 17

4.3. Quản lý kho quỹ : 17

CHƯƠNG 3: NHỮNG VƯỚNG MẮC VÀ BIỆN PHÁP THỰC HIỆN: 18

1. Ưu điểm : 18

2. Nhược điểm : 18

3.Kê hoạch và biện pháp thực hiện : 19

KẾT LUẬN 21

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 23

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY