Báo cáo thực tập tổng hợp tại Hợp tác xã công nghiệp Tân Tiến

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU 13

PHẦN I: GIỚI THIỆU CHUNG VỀ HTX CÔNG NGHIỆP TÂN TIẾN 24

1. Quá trình hình thành và phát triển của HTX Công nghiệp

Tân Tiến 24

2. Cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ của HTX công nghiệp

Tân Tiến 35

2.1. Sơ đồ tổ chức của hợp tác xã 35

2.2. Chức năng, nhiệm vụ của các bộ phận trong công ty 35

2.2.1. Chủ nhiệm hợp tác xã 46

2.2.2. Phó Chủ nhiệm phụ trách sản xuất – kinh doanh 46

2.2.3. Phó chủ nhiệm phụ trách vật tư 46

2.2.4. Phó chủ nhiệm phụ trách tổ chức hành chính – QLCL 46

2.2.5. Kế toán trưởng 57

2.2.6 Trưởng phòng tổ chức hành chính 57

2.2.7. Trưởng phòng vật tư tiêu thụ 57

2.2.8. Trưởng phòng sản xuất kỹ thuật 57

2.2.9. Trưởng phòng quản lý chất lượng 57

2.2.10. Quản đốc phân xưởng cơ điện 57

PHẦN II: TÌNH HÌNH CHUNG HTX CÔNG NGHIỆP TÂN TIẾN TRONG 3 NĂM GẦN ĐÂY 68

1. Lao động 68

2. Tình hình và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 68

3. Tình hình tài sản của doanh nghiệp 79

PHẦN III: MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ 911

1. Quản lý sản xuất 911

1.1. Mục tiêu quản lý sản xuất của doanh nghiệp 911

1.2. Vai trò của quản lý sản xuất của doanh nghiệp 1012

1.3. Nội dung chủ yếu quản lý sản xuất của doanh nghịêp 1113

2. Quản lý tài chính của doanh nghiệp 1113

3.Quản lý nguồn nhân lực 1416

3.1. Khái niệm nguồn nhân lực 1416

3.2. Tầm quan trọng của quản lý nguồn nhân lực 1517

3.3. Quản lý nguồn nhân lực của Doanh nghịêp 1618

3.4. Chiến lược nguồn nhân lực 1719

3.4.1. Mục tiêu của quản trị nhân sự. 1820

3.4.2. Đào tạo nguồn nhân lực 1921

4. Quản lý chất lượng 2022

4.1. Khái niệm Quản lý chất lượng 2022

4.2. Quản lý chất lượng của doanh nghịêp 2123

4.3. Hiệu quả của công tác quản lý chất lượng 2224

5. Hoạt động Marketing 2224

5.1 Các khái niệm về Marketing 2224

5.2 Hoạt động Marketing của Doanh nghiệp 2325

PHẦN IV: ĐÁNH GIÁ VỀ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA HTX CÔNG NGHIỆP TÂN TIẾN 2830

1. Những kết quả đã đạt được trong giai đoạn 3 năm gần nhất 2830

2. Những tồn tại và nguyên nhân 3133

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY