Báo cáo thực tập tổng hợp tại Hội sở Ngân hàng Techcombank

MỤC LỤC

LỜI NÓI ĐẦU: 2

PHẦN 1: KHÁI QUÁT HOẠT ĐỘNG CỦA NGÂN HÀNG TECHCOMBANHK 3

1. Quá trình hình thành, phát triển. 3

2. Chức năng, nhiệm vụ của Techcombank. 4

3. Cơ cấu, tổ chức bộ máy. 5

3.1. Sơ đồ cơ cấu tổ chức. 5

3.2. Chức năng, nhiệm vụ các bộ phận. 6

PHẦN 2: TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

TRONG NHỮNG NĂM GẦN ĐÂY (2001-2006) 10

1. Vốn điều lệ. 10

2. Chỉ tiêu tài chính. 11

3. Hoạt động huy động vốn. 13

4. Dịch vụ thanh toán và các hoạt động phi tín dụng. 14

PHẦN 3: ĐỊNH HƯỚNG TRONG GIAI ĐOẠN TỚI 16

1. Bối cảnh quốc tế. 16

2. Bối cảnh trong nước. 18

PHẦN 4: ĐỀ XUẤT ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU 24

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY