Báo cáo thực tập tổng hợp tại Eximbank – chi nhánh Láng Hạ

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU 1

CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀ EXIMBANK – CHI NHÁNH LÁNG HẠ 3

I. Giới thiệu chung, lịch sử hình thành và phát triển 3

1. Giới thiệu chung 3

2. Lịch sử hình thành và phát triển 3

3. Một số thành tựu đạt được 5

II. Chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức 9

1. Chức năng nhiệm vụ 9

2. Cơ cấu tổ chức 10

2.1. Phòng kinh doanh dịch vụ 10

2.2. Phòng ngân quỹ 10

2.3. Phòng thẻ 11

2.4. Phòng kiểm tra kiểm soát nội bộ. 11

2.5. Phòng kế toán dịch vụ 12

III. Hoạt động chính của cơ sở thực tập 13

1. Những hoạt động chủ yếu của chi nhánh Eximbank Láng Hạ 13

1.1. Huy động vốn 13

1.2. Hoạt động tín dụng 14

1.3. Hoạt động dịch vụ ngân hàng 15

CHƯƠNG II. THỰC TRẠNG KINH DOANH CỦA EXIMBANK LÁNG HẠ 16

I. Kết quả kinh doanh 16

1. Đánh giá tổng quan tình hình kinh doanh trong năm 2008 16

1.1. Những thuận lợi 16

1.2. Những khó khăn 16

2. Kết quả kinh doanh 17

2.1. Về huy động vốn 17

2.2. Về hoạt động tín dụng và đầu tư 18

2.3. Về các hoạt động khác 20

2.4. Kết quả kinh doanh 21

II. Đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh của EximBank Láng Hạ 22

1. Thành công đạt được 22

2. Những tồn tại trong hoạt động kinh doanh của EximBank Láng Hạ 23

3. Nguyên nhân của những tồn tại trong hoạt động kinh doanh của EximBank Láng Hạ 24

3.1. Nguyên nhân khách quan 24

3.2. Nguyên nhân chủ quan 26

III. Mục tiêu và phương hướng của Eximbank Láng Hạ trong năm 2009 26

1. Về công tác nguồn vốn 27

2. Về công tác tín dụng 27

3. Công tác ngoại hối 28

CHƯƠNG III. LẬP KẾ HOẠCH HUY ĐỘNG VỐN TẠI EXIMBANK LÁNG HẠ 29

KẾT LUẬN 31

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 34

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY