Báo cáo thực tập tổng hợp tại Công ty xi măng Hải Phòng

MỤC LỤC

I – Vài nét về quá trình hình thành và phát triển Công ty xi măng Hải Phòng. 2

1.1 - Giới thiệu chung. 2

1.2 Lịch sử hình thành và quá trình phát triển. 2

1.3 Chức năng, nhiệm vụ của Công ty 7

II - Cơ cấu tổ chức bộ máy sản xuất – kinh doanh của Công ty Xi măng Hải Phòng 7

III – Các kết quả hoạt động của Công ty xi măng Hải Phòng. 12

3.1. Đặc điểm về cơ sở vật chất, kĩ thuật. 12

3.2. Đặc điểm về vốn kinh doanh. 14

3.3. Đặc điểm về lao động. 15

3.4. Đặc điểm về sản phẩm. 18

3.5. Khách hàng trực tiếp và đối thủ cạnh tranh của Công ty. 20

3.6. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. 21

IV - Định hướng phát triển của Công ty xi măng Hải Phòng. 25

4.1 Những thuận lợi và khó khăn của Công ty xi măng Hải Phòng trong những năm qua. 25

4.2 Định hướng phát triển của Công ty xi măng Hải Phòng. 26

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY