Báo cáo thực tập tổng hợp tại Công ty TNHH Nam Vinh

DMỤC LỤC

Lời mở đầu 1

Chương 1 : Tổng quan về Công ty TNHH Nam Vinh 2

I.Tổng quan về Công ty TNHH Nam Vinh 2

1.1.Quỏ trỡnh hỡnh thành và phỏt triển của Cụng ty 2

2.1. Đặc điểm hoạt động kinh doanh của Công ty 3

2.1.1 Đặc điểm ngành nghề kinh doanh. 3

2.1.2. Đặc điểm quy mô hoạt động, thị trường kinh doanh 3

2.1.3. Quan hệ của Công ty với các bên liên quan 3

2.2. Hiệu quả hoạt động của Công ty một số năm gần đây

II Đặc điểm tổ chức quản lý và kinh doanh của Công ty 6

1. Đặc điểm lao động và cơ cấu lao động trong Công ty 6

Chương II : Thực trạng công tác kế toán tại Công ty TNHH Nam Vinh 8

I. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán. 8

1 Phương thức tổ chức bộ máy kế toán. 8

2.Mụ hỡnh tổ chức bộ mỏy kế toỏn. 8

3. Đặc điểm tổ chức công tác kế toán. 9

3.1. Đặc điểm tổ chức chứng từ kế toán 9

3.2. Đặc điểm tổ chức tài khoản kế toán 10

3.3. Đặc điểm tổ chức sổ kế toán 10

3.4. Đặc điểm báo cáo tài chính 11

4. Đặc điểm qui trỡnh kế toỏn của cỏc phần hành kế toỏn tại Cụng ty. 12

4.1. Đặc điểm phần hành kế toán theo dõi về tiền mặt và tiền gửi ngân hàng 12

4.2. Đặc điểm phần hành kế toán tài sản cố định 14

4.3. Đặc điểm tổ chức lao động tiền lương 16

4.4. Đặc điểm kế toán theo dõi mua bán hàng hoá 18

4.5. Xác định kết quả kinh doanh 21

4.5.1. Giá vốn hàng bán 21

4.5.2. Kế toán doanh thu và hoạt động tài chính 22

4.5.3. Kế toán chi phí bán hàng 23

4.5.4. Kế toỏn chi phớ quản lý doanh nghiệp 25

4.5.5. Kế toán xác định kết quả tiêu thụ 26

4.5.6. Nội dung và kết cấu của báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh. 28

Chương III : Một số ý kiến đóng góp nhằm hoàn thiện công tác tại Công ty TNHH Nam Vinh 30

I Đánh giá chung về hoạt động của Công ty 30

1. Ưu điểm 30

2.Nhược điểm 31

II. Một số biện pháp khắc phục 32

Kết luận 33

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY