Báo cáo thực tập tổng hợp tại Công ty Supe phốt phát và Hóa chất Lâm Thao

MỤC LỤC

PHẦN I. QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY SUPE PHỐT PHÁT VÀ HÓA CHẤT LÂM THAO 1

PHẦN II. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, MỐI QUAN HỆ GIỮA CÁC PHÒNG BAN ĐƠN VỊ TRONG CÔNG TY. 6

2.1. Giám đốc 6

2.2. Phó Giám đốc 7

2.2.1. Phó Giám đốc kỹ thuật công nghệ 7

2.2.2. Phó Giám đốc phụ trách tiêu thụ 8

2.2.3. Phó Giám đốc xây dựng cơ bản và sửa chữa nội bộ 8

2.2.4. Phó Giám đốc nội chính 9

2.3. Chức năng nhiệm vụ của các phòng ban 9

2.4. Mối quan hệ giữa các phòng ban 16

PHẦN III. THỰC TRẠNG KINH DOANH VÀ CÁC LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY 17

3.1. Thực trạng kinh doanh của công ty 17

3.1.1. Tình hình sản xuất kinh doanh của công ty 17

3.1.2. Ưu điểm và thành tựu đạt được của công ty 20

3.1.3. Những tồn tại trong công ty 22

3.2. Các lĩnh vực hoạt động của công ty 22

3.2.1. Chức năng 22

3.2.2. Nhiệm vụ 23

3.2.3. Các loại hàng hóa kinh doanh. 23

PHẦN IV. PHƯƠNG HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY VÀ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN 24

4.1. Phương hướng phát triển của công ty 24

4.2. Giải pháp thực hiện 25

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY