Báo cáo thực tập tổng hợp tại Công ty sản xuất – xuất nhập khẩu tổng hợp Hà Nội

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU 1

PHẦN 1: KHÁI QUÁT CHUNG VỀ CÔNG TY SẢN XUẤT-

XUẤT NHẬP KHẨU TỔNG HỢP HÀ NỘI 2

1.1 Quá trình hình thành và phát triển của Công ty sản xuất-

xuất nhập khẩu tổng hợp Hà Nội. 2

1.2 Những đặc điểm kinh tế - kỹ thuật chủ yếu của công ty 3

1.2.1 Đặc điểm về sản phẩm: 3

1.2.2 Đặc điểm về lao động : 4

1.2.3 Đặc điểm về vốn và nguồn vốn 6

1.3 Chức năng, nhiệm vụ của công ty 7

1.3.1. Chức năng: 7

1.3.2. Nhiệm vụ: 7

1.4. Cơ cấu bộ máy tổ chức của công ty: 8

PHẦN 2: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT-

KINH DOANH CỦA CÔNG TY. 11

2.1 Tình hình hoạt động kinh doanh của công ty. 11

2.1.1 Cơ cấu xuất khẩu 11

2.1.1.1 Cơ cấu xuất khẩu theo mặt hàng: 11

2.1.1.2 Cơ cấu xuất khẩu theo thị trường 12

2.1.2 Kim ngạch xuất nhập khẩu 12

2.2 Đánh giá hiệu quả sản xuất- kinh doanh của công ty. 14

2.3 Đánh giá chung 15

PHẦN 3: XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC KINH DOANH LÀM

CĂN CỨ CHO KẾ HOẠCH HÀNG NĂM VÀ

PHƯƠNG HƯỚNG, GIẢI PHÁP NHẰM PHÁT TRIỂN

HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY. 19

3.1. XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC KINH DOANH 19

3.2. PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP NHẰM PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY. 27

3.2.1. Phương hướng phát triển của công ty 27

3.2.2. Các giải pháp nhằm phát triển hoạt động kinh doanh

của công ty 29

3.2.2.1 Ứng dụng khoa học công nghệ 29

3.2.2.2 Đào tạo nguồn nhân lực 30

3.2.2.3 Nâng cao hiệu quả hoạt động xúc tiến thương mại 31

3.2.2.4 Nâng cao hiểu biết về luật thương mại quốc tế, an toàn

lao động, tiêu chuẩn chất lượng 31

3.2.2.5 Nghiêm túc thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí, thất thoát. 32

KẾT LUẬN 34

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY