Báo cáo thực tập tổng hợp tại Công ty lâm sản Giáp Bát

MỤC LỤC

Lời nói đầu. 1

CHƯƠNG 1. KHÁI QUÁT CHUNG VỀ CÔNG TY LÂM SẢN GIÁP BÁT. 2

1, Quá trình hình thành và phát triển của công ty. 2

2, Cơ cấu tổ chức bộ máy. 2

3, Cơ cấu lao động phân theo giới tính, tuổi, thâm niên công tác và chuyên môn trình độ được đào tạo. 6

4, Cơ cấu lao động toàn công ty năm (2006-2007-2008) 9

5, Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Lâm sản Giáp Bát. 11

CHƯƠNG 2.THỰC TRẠNG CÁC HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ NHÂN LỰC CỦA CÔNG TY LÂM SẢN GIÁP BÁT. 13

1, Các hoạt động Quản trị nhân lực. 13

2, Đánh giá chung các hoạt động Quản trị nhân lực. 16

CHƯƠNG 3. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY TRONG NHỮNG NĂM TỚI, VÀ HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ NHÂN LỰC. 17

1, Phương hướng hoạt động của Công ty trong những năm tới. 17

2,Phương hướng của hoạt động Quản trị nhân lực. 18

3, Hướng chọn đề tài. 20

Kết luận 21

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY