Báo cáo thực tập tổng hợp tại Công ty Công Nghệ Di Động FPT chi nhánh Hà Nội

MỤC LỤC

LỜI NÓI ĐẦU 1

Chương I: TỔNG QUAN VỀ QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH PHÁT TRIỂN VÀ MỘT VÀI NÉT CƠ BẢN VỀ TỔ CHỨC BỘ MÁY QUẢN LÝ CỦA CÔNG TY FPT MOBILE 2

1.1: Những thông tin chung về công ty Công Nghệ Di Động FPT 2

1.2: Quá trình hình thành và phát triển của công ty 2

1.3: Đặc điểm tổ chức sản xuất kinh doanh của công ty công nghệ di động FPT 6

1.4 Bộ máy tổ chức của công ty công nghệ di động FPT 9

Chương 2: THỰC TRẠNG BỘ MÁY HẠCH TOÁN KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY CÔNG NGHỆ DI ĐỘNG FPT 12

2.1: Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán tại công ty FPT Mobile 12

2.1.1: Hình thức tổ chức bộ máy kế toán tại công ty FPT Mobile và sơ đồ kế toán minh hoạ: 12

2.1.2: Chức năng nhiệm vụ các bộ phận trong bộ máy kế toán công ty FPT Mobile 13

2.2: Đặc điểm tổ chức hạch toán kế toán 14

2.2.1: Các chính sách kế toán chung 14

2.2.2: Tổ chức vận dụng chứng từ kế toán tại công ty FPT Mobile 15

2.3: Phần mềm kế toán Oracle 15

2.4: Quy trình bán hàng hoá tại công ty FPT Mobile sử dụng phần hành kế toán OM trên phần mềm kế toán Oracle 18

KẾT LUẬN 20

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY