Báo cáo thực tập tổng hợp tại Công ty cổ phần thông minh MK

MỤC LỤC

MỤC LỤC 1

LỜI MỞ ĐẦU 3

CHƯƠNG1: GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÔNG TY CP THÔNG MINH MK 4

1.1 QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH CỦA CÔNG TY MK 4

1.1.1 Quá trình hình thành tập đoàn công nghệ MK 4

1.1.2 Quá trình hinh thành công ty cổ phần thông minh MK 6

1.2 CƠ CẤU HÀNH CHÍNH CỦA CÔNG TY MK 8

1.2.1 Cơ cấu bộ máy quản lý của công ty MK 8

1.2.2 Nhiệm vụ, chức năng của mỗi phòng ban trong công ty 9

CHƯƠNG2: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY CP THÔNG MINH MK 11

2.1 TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH Ở CÔNG TY MK 11

2.1.1 Những sản phẩm chính của công ty MK 11

2.1.2 Thị trường kinh doanh của công ty MK 13

2.1.3 Tình hình hoạt động kinh doanh của công ty MK 16

2.2 ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN THÔNG MINH MK 19

2.2.1 Những ưu điểm mà công ty MK đạt được 19

2.2.2 Những bất cập mà công ty còn mắc phải 22

CHƯƠNG 3: PHƯƠNG HƯỚNG VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP ĐẨY MẠNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH Ở CÔNG TY CỔ PHẦN THÔNG MINH MK 25

3.1 PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY MK TRONG CÁC NĂM TỚI 25

3.1.1 Tiếp tục củng cố duy trì và phát triển hơn nữa lĩnh vực kinh doanh các sản phẩm thẻ thông minh trên thị trường mục tiêu 25

3.1.2 Bước đầu sản xuất và kinh doanh sản phẩm giấy liên tục / nhiều liên 27

3.2 MỘT SỐ GIẢI PHÁP ĐẨY MẠNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY MK 27

3.2.1 Giải pháp 1: thực hiện tốt hơn nữa quy trình sản xuất các loại thẻ thông minh 27

3.2.2 Giải pháp 2: Nâng cao chất lượng hoạt động kinh doanh của công ty 28

3.2.3 Giải pháp 3: Tăng cường huy động vốn tạo điều kiện phát triển cho MK 28

KẾT LUẬN 30

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY