Báo cáo thực tập tổng hợp tại Công ty Cổ phần Thiết bị Bưu điện

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU 4

Phần I. Tổng quan về Công ty Cổ phần Thiết bị Bưu điện 5

1. Giới thiệu chung về Công ty Cổ phần Thiết bị Bưu điện 5

2. Chức năng, nhiệm vụ của Công ty 6

3. Đặc điểm quy trình công nghệ sản xuất sản phẩm 7

Phần II. Cơ cấu tổ chức của Công ty 9

1. Sơ đồ cơ cấu tổ chức của POSTEF. 9

1.1. Khối lãnh đạo và các phòng ban chức năng . 9 1.2. Khối sản xuất kinh doanh . 11

2. Đặc điểm của đội ngũ lao động 12

2.1. Biến động lao động chung 12

2.2. Cơ cấu lao động theo trình độ 12

2.3. Cơ cấu lao động theo giới tính 13

2.4. Cơ cấu lao động theo tuổi .13

3. Phòng Tổ chức – lao động 14

3.1. Định biên 14

3.2. Chức năng 15

3.3. Nhiệm vụ 15

3.4. Quan hệ với các phòng ban khác 17

Phần III. Hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty 18

1. Chi phí sản xuất 18

2. Trình độ công nghệ 19

3. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2007 19

Phần IV. Phương hướng phát triển của Công ty trong thời gian tới 21

1. Phương hướng phát triển chung 21

2. Phương hướng phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh 22

3. Phương hướng phát triển của phòng Tổ chức - lao động tiền lương 23 3.1. Về xây dựng cơ cấu tổ chức 23 3.2. Về xây dựng hệ thống thang, bảng lương 23 3.3. Về công tác đào tạo 24 3.4. Về công tác tuyển dụng 24

KẾT LUẬN 25

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY