Báo cáo thực tập tổng hợp tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Khoáng sản và Thương mại VQB

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU 1

Chương 1: Tổng quan chung về Công ty Cổ phần tập đoàn khoáng sản và thương mại VQB 2

1.1. Quá trình hình thành Công ty Cổ phần tập đoàn khoáng sản và thương mại VQB 2

1.2. Lĩnh vực kinh doanh và mục tiêu hoạt động của Công ty 4

1.3. Phạm vi hoạt động 5

1.4. Bộ máy và đội ngũ nhân sự của Công ty 5

1.5. Các nhà máy của Công ty 8

1.6. Môi trường kinh doanh của Công ty 9

1.6.1. Thị trường 9

1.6.2. Đối thủ cạnh tranh 9

1.6.3. Các nhà cung cấp 9

Chương 2: Thực trạng hoạt động xuất nhập khẩu khoáng sản của Công ty Cổ phần tập đoàn khoáng sản và thương mại VQB từ năm 2006 đến nay và đánh giá tổng hợp về các hoạt động đó. 11

2.1. Kết quả hoạt động kinh doanh chung của Công ty Cổ phần tập đoàn khoáng sản và thương mại VQB từ năm 2006 đến 2008 11

2.2. Tình hình hoạt động xuất – nhập khẩu của Công ty giai đoạn 2006- 2008 13

2.2.1. Hoạt động xuất khẩu 13

2.2.2. Hoạt động nhập khẩu của Công ty 15

2.3. Đánh giá hoạt động kinh doanh của Công ty Cổ phần tập đoàn khoáng sản và thương mại VQB 15

2.3.1. Những thành tựu đạt được của Công ty 15

2.3.2. Những hạn chế tồn tại trong quá trình thực hiện hoạt động xuất nhập khẩu của Công ty 16

2.3.3. Nguyên nhân của những hạn chế 17

Chương 3: Phương hướng và một số biện pháp nhằm phát triển hoạt động kinh doanh của Công ty Cổ phần tập đoàn khoáng sản và thương mại

VQB 19

3.1. Phương hướng phát triển của Công ty 19

3.2. Một số biện pháp phát triển hoạt động kinh doanh của Công ty Cổ phần tập đoàn khoáng sản và thương mại VQB 19

KẾT LUẬN 22

TÀI LIỆU THAM KHẢO 23

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY