Báo cáo Thực tập tổng hợp tại công ty cổ phần Sơn Chinh

MỤC LỤC

Lời mở đầu. 1

PHẦN 1- QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN CHINH

I / Giới thiệu khái quát về công ty . 2

II / Chức năng, nhiệm vụ, tổ chức của công ty cổ phần Sơn Chinh . 3

1 / Chức năng, nhiệm vụ . 4

2 / Đặc điểm tổ chức sản xuất và quy trình công nghệ . 5

3 / Tình hình thị trường tiêu thụ của công ty . 6

4 / cơ cấu tổ chức và bộ máy hiện nay của công ty . 7

PHẦN 2- KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐỊNH HƯỚNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY TRONG THỜI GIAN TỚI

1 / Thành tựu . 13

2 / Đóng góp cho xã hội 16

3 / Công tác đào tại lao động 17

4 / Một số danh hiệu mà công ty đã đạt được . 19

5 / Những khó khăn công ty gặp phải . 20

6 / Định hươngd kinh doanh năm 2009 21

KẾT LUẬN . 23

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY