Báo cáo thực tập tổng hợp tại Công ty cổ phần KTC Việt Nam

MỤC LỤC

Lời mở đầu 1

I. Giới thiệu tổng quát về công ty cổ phần KTC Việt Nam 2

1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty 2

2. Lĩnh vực kinh doanh và mục tiêu hoạt động của công ty 3

3. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của công ty 4

4. Đặc điểm về nguồn vốn của công ty 7

5. Đặc điểm về sản phẩm và cơ cấu lao động của công ty 8

II. Tình hình hoạt động kinh doanh của công ty trong những năm vừa qua và phương hướng phát triển của công ty trong thời gian tới 10

1. Tình hình sản xuất kinh doanh từ 2006- 6/2008 10

2. Quy chế về quản lý lao động và cán bộ của công ty 12

3. Phương hướng phát triển của công ty trong thời gian tới 14

3.1. Công tác kinh doanh 14

3.2. Công tác quản lý tài chính 14

3.3. Công tác đầu tư phát triển 15

3.4. Công tác tổ chức- cán bộ- lao động tiền lương 15

3.5. Cơ chế quản lý kinh doanh, tài chính và quản lý giám sát 15

3.6. Xây dựng nề nếp làm việc và quảng cáo thương hiệu 16

III. Các hoạt độngchính của phòng hành chính nhân sự Công ty cổ phần KTC Việt Nam 16

1. Kế hoạch hoá nguồn nhân lực 16

2. Tuyển dụng lao động 17

3. Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực 17

4. Tổ chức lao động tiền lương 18

5. Các hoạt động khác của phòng hành chính nhân sự 19

Kết Luận 20

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY