Báo cáo thực tập tổng hợp tại Công ty Cổ phần công trình và thương mại Giao Thông Vận Tải

MỤC LỤC

LỜI NÓI ĐẦU 2

I. QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH PHÁT TRIỂN, ĐẶC ĐIỂM TỔ CHỨC QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH VÀ TỔ CHỨC CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH VÀ THƯƠNG MẠI GTVT 3

1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty Cổ phần Công trình và Thương mại GTVT. 3

2. Đặc điểm tổ chức bộ máy hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Công trình và Thương mại GTVT 4

II. TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TRONG CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH VÀ THƯƠNG MẠI GTVT 9

1. Tình hình về lao động tiền lương: 9

2. Phòng ban quản trị nhân lực: 16

III. DỰ KIẾN CHUYÊN ĐỀ THỰC TẬP. 19

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY