Báo cáo thực tập tổng hợp tại Chi nhánh Ngân Hàng Phát triển Nông Nghiệp Thành phố Hà Nội

MỤC LỤC

1. Quá trình hình thành và phát triển 1

2. Hoạt động và cơ cấu tổ chức 6

2.1. Cơ cấu tổ chức 6

2.2. Hoạt động của NHNo&PTNT Hà Nội 7

3. Môi trường họat động kinh doanh: 8

4. Kết quả hoạt động kinh doanh 10

4.1. Hoạt động huy động vốn 10

4.2. Hoạt động tín dụng 12

4.3. Hoạt động kinh tế đối ngoại 14

4.4. Hoạt động dịch vụ ngân hàng 15

4.5. Kết quả kinh doanh 16

5. Phương hướng hoạt động trong thời gian tới 17

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY