Báo cáo Thực tập tổng hợp công ty cổ phần thương mại xi măng

MỤC LỤC1. Giới thiệu chung về công ty: 21.1.Lịch sử hình thành và phát triển: 21.2. Quy trình hoạt động : 42. Chức năng và nhiệm vụ của công ty: 53. Cơ cấu tổ chức: 73.1.Sơ đồ các tổ chức: 73.2. Chức năng các phòng ban: 93.2.1. Ban giám đốc: 93.2.2. Các phòng ban của công ty: 104. Kết quả hoạt động kinh doanh trong thời gian gần đây: 144.1. Kết quả kinh doanh: 144.2. Đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh của công ty : 174.2.1. Đánh giá kết quả hoạt động 3 năm trước cổ phần hóa : 174.2.2. Đánh giá sơ bộ kết quả sản xuất kinh doanh năm 2006-2007 : 195. Phương hướng chiến lược phát triển của công ty trong thời gian tới: 225.1. Mục tiêu : 235.2. Các chính sách và giải pháp chủ yếu : 275.3. Phương án sản xuất kinh doanh giai đoạn 2008-2009 : 285.3.1. Phương án tiêu thụ xi măng : 285.3.2. Phương án đa dạng hóa ngành nghề trong kinh doanh : 29

MỤC LỤC

1. Giới thiệu chung về công ty: 2

1.1.Lịch sử hình thành và phát triển: 2

1.2. Quy trình hoạt động : 4

2. Chức năng và nhiệm vụ của công ty: 5

3. Cơ cấu tổ chức: 7

3.1.Sơ đồ các tổ chức: 7

3.2. Chức năng các phòng ban: 9

3.2.1. Ban giám đốc: 9

3.2.2. Các phòng ban của công ty: 10

4. Kết quả hoạt động kinh doanh trong thời gian gần đây: 14

4.1. Kết quả kinh doanh: 14

4.2. Đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh của công ty : 17

4.2.1. Đánh giá kết quả hoạt động 3 năm trước cổ phần hóa : 17

4.2.2. Đánh giá sơ bộ kết quả sản xuất kinh doanh năm 2006-2007 : 19

5. Phương hướng chiến lược phát triển của công ty trong thời gian tới: 22

5.1. Mục tiêu : 23

5.2. Các chính sách và giải pháp chủ yếu : 27

5.3. Phương án sản xuất kinh doanh giai đoạn 2008-2009 : 28

5.3.1. Phương án tiêu thụ xi măng : 28

5.3.2. Phương án đa dạng hóa ngành nghề trong kinh doanh : 29

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY