Báo cáo Thực tập thực hành công tác xã hội I

A. Mục Lục. Phần I. Báo cáo thực tập.I. Hồ sơ cá nhân.1. Thông tin cá nhân.2. Sơ đồ phả hệ (vẽ sơ đồ phả hệ của thân chủ).3. Môi trường sống hiện tại.II. Lý thuyết áp dụng.1. Lý thuyết hệ thống.2. Lý thuyết nhận thức.3. Thuyết nhu cầu của Maslow.III. Kế hoạch tác nghiệp.IV. Tiến trình giải quyết vấn đề.1. Giai đoạn 1: Tiếp cận than chủ và phát hiện vấn đề.2. Giai đoạn 2: Đánh giá và lập kế hoạc giúp đỡ:3. Giai đoạn 3: Thực hiện kế hoạch can thiệp.4. Giai đoạn 4: Lượng giá và kết thúc.V. Kết luận.Phần II. Báo cáo tham vấn.

A. Mục Lục.

Phần I. Báo cáo thực tập.

I. Hồ sơ cá nhân.

1. Thông tin cá nhân.

2. Sơ đồ phả hệ (vẽ sơ đồ phả hệ của thân chủ).

3. Môi trường sống hiện tại.

II. Lý thuyết áp dụng.

1. Lý thuyết hệ thống.

2. Lý thuyết nhận thức.

3. Thuyết nhu cầu của Maslow.

III. Kế hoạch tác nghiệp.

IV. Tiến trình giải quyết vấn đề.

1. Giai đoạn 1: Tiếp cận than chủ và phát hiện vấn đề.

2. Giai đoạn 2: Đánh giá và lập kế hoạc giúp đỡ:

3. Giai đoạn 3: Thực hiện kế hoạch can thiệp.

4. Giai đoạn 4: Lượng giá và kết thúc.

V. Kết luận.

Phần II. Báo cáo tham vấn.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY