Báo cáo thực tập tại Xí nghiệp Vật tư Vận tải Hóa chất

MỤC LỤC  LỜI MỞ ĐẦU 1PHẦN I: TỔNG QUAN VỀ XÍ NGHIỆP VẬT TƯ VẬN TẢI HÓA CHẤT 21.1 THÔNG TIN CHUNG VỀ XÍ NGHIỆP 21.2 QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN 3PHẦN 2: MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM VỀ KINH TẾ- KỸ THUẬT CỦA XÍ NGHIỆP 52.1. ĐẶC ĐIỂM SẢN PHẨM, DỊCH VỤ VÀ THỊ TRƯỜNG CỦA XN 52.1.1 Về sản phẩm, dịch vụ 52.1.2 Về thị trường 52.2 CƠ CẤU TỔ CHỨC 62.2.1 Tổ chức bộ máy của Xí nghiệp 62.2.2 Chức năng, nhiệm vụ các bộ phận thuộc Xí nghiệp 62.3 CƠ SỞ VẬT CHẤT, TRANG THIẾT BỊ VÀ CÔNG NGHỆ 92.3.1 Về cơ sở vật chất, trang thiết bị 92.3.2 Đặc điểm quy trình công nghệ và cơ cấu sản xuất 102.4 ĐẶC ĐIỂM VỀ LAO ĐỘNG 112.5 ĐẶC ĐIỂM TÀI CHÍNH 12PHẦN III: TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA XÍ NGHIỆP 153.1 KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA XÍ NGHIỆP TRONG NHỮNG NĂM GẦN ĐÂY 153.2 ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA XÍ NGHIỆP 183.3. KẾ HOẠCH VÀ PHƯƠNG HƯỚNG PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA XÍ NGHIỆP TRONG THỜI GIAN TỚI 19KẾT LUẬN 20

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU 1

PHẦN I: TỔNG QUAN VỀ XÍ NGHIỆP VẬT TƯ VẬN TẢI HÓA CHẤT 2

1.1 THÔNG TIN CHUNG VỀ XÍ NGHIỆP 2

1.2 QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN 3

PHẦN 2: MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM VỀ KINH TẾ- KỸ THUẬT CỦA XÍ NGHIỆP 5

2.1. ĐẶC ĐIỂM SẢN PHẨM, DỊCH VỤ VÀ THỊ TRƯỜNG CỦA XN 5

2.1.1 Về sản phẩm, dịch vụ 5

2.1.2 Về thị trường 5

2.2 CƠ CẤU TỔ CHỨC 6

2.2.1 Tổ chức bộ máy của Xí nghiệp 6

2.2.2 Chức năng, nhiệm vụ các bộ phận thuộc Xí nghiệp 6

2.3 CƠ SỞ VẬT CHẤT, TRANG THIẾT BỊ VÀ CÔNG NGHỆ 9

2.3.1 Về cơ sở vật chất, trang thiết bị 9

2.3.2 Đặc điểm quy trình công nghệ và cơ cấu sản xuất 10

2.4 ĐẶC ĐIỂM VỀ LAO ĐỘNG 11

2.5 ĐẶC ĐIỂM TÀI CHÍNH 12

PHẦN III: TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA

XÍ NGHIỆP 15

3.1 KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA XÍ NGHIỆP TRONG NHỮNG NĂM GẦN ĐÂY 15

3.2 ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA XÍ NGHIỆP 18

3.3. KẾ HOẠCH VÀ PHƯƠNG HƯỚNG PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA XÍ NGHIỆP TRONG THỜI GIAN TỚI 19

KẾT LUẬN 20

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY