Báo cáo Thực tập tại xí nghiệp 103 thuộc công ty xây dựng số I tổng công ty xây dựng Hà Nội

Trong hoạt động xây lắp việc tiêu thụ sản phẩm gọi là bàn giao công trình. Bàn giao công trình là một khâu quan trọng trong quá trình tái sản xuất của doanh nghiệp xây lắp. Qua công tác bàn giao công trình, doanh nghiệp xây lắp đã hoàn thành nhiệm vụ sản xuất đồng thời thu được tiền bán sản phẩm để bù dắp chi phí sản xuất từ đó tính ra công trình lãi hay lỗ. Việc bàn giao công trình phải đảm bảo các quy định về nghiệm thu, bàn giao của Nhà nước và các điều kiện khác đã ghi trong Hợp đồng giao thầu. Việc hạch toán khối lượng công tác xây lắp hoàn thành được tiến hành theo từng công trình, hạng mục công trình.

Trong hoạt động xây lắp việc tiêu thụ sản phẩm gọi là bàn giao công trình. Bàn giao công trình là một khâu quan trọng trong quá trình tái sản xuất của doanh nghiệp xây lắp. Qua công tác bàn giao công trình, doanh nghiệp xây lắp đã hoàn thành nhiệm vụ sản xuất đồng thời thu được tiền bán sản phẩm để bù dắp chi phí sản xuất từ đó tính ra công trình lãi hay lỗ.

Việc bàn giao công trình phải đảm bảo các quy định về nghiệm thu, bàn giao của Nhà nước và các điều kiện khác đã ghi trong Hợp đồng giao thầu. Việc hạch toán khối lượng công tác xây lắp hoàn thành được tiến hành theo từng công trình, hạng mục công trình.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY