Báo cáo Thực tập tại Viettel

MỤC LỤC LỜI NÓI ĐẦU . . .4PHẦN I :KHÁI QUÁT CHUNG VỀ CƠ SỞ THỰC TẬP 5PHẦN II: NỘI DUNG BÁO CÁO THỰC TẬP CHƯƠNG. Các hệ thống truyền dẫn bằng cáp sợi quang. . 91.1.Tiến trình phát triển của hệ thống thông tin quang . . 91.2.Các ưu điểm của hệ thống truyền dẫn bằng cáp sợi quang . .10 a. Hệ thống truyền dẫn quang có những ưu điểm sau . .10 b. Những nhược điểm trong truyền dẫn quang . .10 CHƯƠNG II.Một số cáp sợi quang .183.1. Ứng dụng của ống đệm trong cáp sợi quang .183.1.1.Các loại ống đệm . .18a. Một sợi ống đệm lỏng . 18 b. Ống đệm nhiều sợi . 203.1.2.Ống đệm chặt . . .213.2. Cấu trúc tổng thể các loại cáp sợi quang . 223.2.1.Cấu trúc cáp chôn . .233.2.2.Cấu trúc cáp treo . .233.2.3.Cấu trúc cáp quang biển . . .253.2.4.Cấu trúc cáp trong nhà .25

MỤC LỤC

LỜI NÓI ĐẦU . . .4

PHẦN I :KHÁI QUÁT CHUNG VỀ CƠ SỞ THỰC TẬP 5

PHẦN II: NỘI DUNG BÁO CÁO THỰC TẬP

CHƯƠNG. Các hệ thống truyền dẫn bằng cáp sợi quang. . 9

1.1.Tiến trình phát triển của hệ thống thông tin quang . . 9

1.2.Các ưu điểm của hệ thống truyền dẫn bằng cáp sợi quang . .10

a. Hệ thống truyền dẫn quang có những ưu điểm sau . .10

b. Những nhược điểm trong truyền dẫn quang . .10

CHƯƠNG II.Một số cáp sợi quang .18

3.1. Ứng dụng của ống đệm trong cáp sợi quang .18

3.1.1.Các loại ống đệm . .18

a. Một sợi ống đệm lỏng . 18 b. Ống đệm nhiều sợi . 20

3.1.2.Ống đệm chặt . . .21

3.2. Cấu trúc tổng thể các loại cáp sợi quang . 22

3.2.1.Cấu trúc cáp chôn . .23

3.2.2.Cấu trúc cáp treo . .23

3.2.3.Cấu trúc cáp quang biển . . .25

3.2.4.Cấu trúc cáp trong nhà .25

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY